CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

THANH TRA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Thời gian: 17/10/2022 08:57

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 17/10/2022 ĐẾN 23/10/2022

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 17/10/2022 ĐẾN 23/10/2022

Thêm mới lịch công tác

Thời gian   Nội dung công việc Chủ trì Địa điểm Thực hiện
THỨ HAI
17/10/2022
Cả ngày
8:00 Đ/c Vũ Ngọc Minh tham dự lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng tại Trường Chính trị Tô Hiệu. Trưởng phòng Nghiệp vụ 4. Trường Chính trị Tô Hiệu.  

TP Vũ Ngọc Minh:

8:00 Đ/c Duy Hưng trực tiếp nhận phiếu dự tuyển công chức năm 2022 Sở Nội vụ Sở Nội vụ

 

Chiều
13:15 Chánh Thanh tra dự Đoàn Giám sát Hội đồng nhân dân thành phố   Trụ sở UBND thành phố (13h15 phút để đi xe chung)  

Đoàn Phương Trung:

14:00 Đoàn thanh tra theo quyết định số 257/QĐ-TTTP làm việc tại đơn vị Phòng Nghiệp vụ 1 Sở Giao thông vận tải  

Phòng nghiệp vụ 1:

15:00 Làm việc với bà Phạm Thị Loan, ông Đinh Viết Quý, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền Phòng Nghiệp vụ 3 UBND phường Đông Khê

 

THỨ BA
18/10/2022
Sáng
8:00 Công bố quyết định giải quyết khiếu nại lần 2 đối với bà Nguyễn Thúy Liễu; xac minh đơn bà Trần Thị Tuyết, Trần Thị Bích - Thủy Nguyên Phó Chánh thanh tra - Vũ Anh Thư UBND huyện Thủy Nguyên  

P.TP Phạm Khắc Hưng:

Nguyễn Tuấn Anh:

Trần Thị Thanh Hòa:

TP Lê Văn Sở:

8:30 Làm việc với đại diện nguyên đơn khiếu nại (ông Hoàng Đức Cường). Phòng Nghiệp vụ 4. Phòng họp số 01.  

P.TP Phan Xuân Thắng:

Đỗ Văn Tướng:

Nguyễn Duy Tùng:

Cả ngày
8:00 Học Trung cấp lý luận Chính trị (Từ Thứ Ba đến Thứ Năm)   Trường Chính trị Tô Hiệu  

Văn Sứng:

Vũ Thị Hậu:

Vũ Thị Sen:

8:00 Tập huấn về công tác bảo vệ bí mật Nhà nước (toàn bộ cán bộ, công chức cơ quan Thanh tra thành phố)   Hội trường cơ quan

 

8:00 Kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội LHPN VN, trao giải thưởng Lê Chân Hội LHPN TP Trung tâm Văn hóa thông tin và Thể thao quận Lê Chân  

P.CTT Phạm Thị Nguyệt Ánh:

Nguyễn Văn Thắng:

P.CTT Vũ Anh Thư:

Chiều
14:00 Công bố quyết định xác minh đơn ông Trần Văn ĐIểm, Ngũ Lão, Thủy Nguyên Phó Chánh thanh tra Phạm Thị Nguyệt Ánh Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên  

Đoàn Phương Trung:

Phòng Phòng chống tham nhũng:

14:00 Công bố QĐ xác minh đơn KN của ông Nguyễn Văn Túc, xã Tân Dương, H.Thủy Nguyên Phó Chánh Thanh tra Lê Lương UBND Huyện Thủy Nguyên  

Phòng nghiệp vụ 1:

Đoàn Phương Trung:

14:00 Đoàn kiểm tra theo QUyết định số 253/QĐ-TTTP: Làm việc tại Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn ông Đoàn Văn Tạo - Trưởng đoàn kiểm tra Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn  

Phòng giám sát và xử lý sau thanh tra: (cả phòng)

14:30 ( Hoãn) tổ chức đối thoại với ông Nguyễn Việt Dũng, phường Kênh Dương, quận Lê Chân (Khiếu nại lần 2 đ/v UBND huyện Thuỷ Nguyên) (HOÃN) Chánh thanh tra, Phó Chánh thanh tra PTN Ánh Phòng họp số 1  

Phòng nghiệp vụ 1: đ/c Hùng (NV1) xác nhận với ông Dũng là do bận việc cá nhân không thể tham dự được

Phòng nghiệp vụ 1:

16:00 Đ/c Duy Hưng, Đ/c Sứng Họp Ban Kiểm phiếu Dự tuyển công chức năm 2022 Phó CVP UBND TP Trần Huy Kiên UBND TP

 

THỨ TƯ
19/10/2022
Sáng
8:00 Đoàn thanh tra theo quyết định số 197/QĐ-TTTP làm việc tại đơn vị (HOÃN - chuyển thành 14h30 cùng ngày) Phòng Nghiệp vụ 1 Công ty Thoát nước HP  

Phòng nghiệp vụ 1:

8:30 Làm việc với Chủ tịch UBND huyện An Dương về việc giải quyết đơn của công dân đ/c Lê Lương Phó Chánh thanh tra TP, PTP Vũ Văn Khải chuẩn bị nội dung làm việc Trụ sở UBND huyện An Dương  

Nguyễn Văn Thắng:

P.TP Vũ Văn Khải: thông báo An Dương làm việc lúc 10 g

Phòng nghiệp vụ 2:

8:30 Toàn thể cơ quan dự Hội nghị tuyên truyền công tác PCCC và CNCH Đội Cảnh sát PCCC quận Ngô Quyền Hội trường tầng 3

 

THỨ NĂM
20/10/2022
Cả ngày
7:00 Phó Chánh thanh tra Lê Lương, Đ/c Duy Hưng cùng Tổ công tác trực tiếp công dân tại Hà Nội Thanh tra thành phố Số 1 Ngô Thì Nhậm, Hà Đông  

Nguyễn Văn Thắng:

Sáng
9:00 ĐÔn đốc thực hiện Kết luận kiểm tra của Đoàn kiểm tra liên ngành thành phố theo QUyết định số 2822/QĐ-UBND Phó Chánh thanh tra - Vũ Anh Thư Phòng Họp cơ quan Thanh tra thành phố (dự kiến 15 người)  

Phòng giám sát và xử lý sau thanh tra: Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu

TP Đào Văn Tuyển:

Chiều
14:00 Đoàn kiểm tra Cải cách hành chính của Thanh tra Chính phủ Phó Tồng Thanh tra Chính Phủ Lê Sĩ Bảy Trụ sở UBND thành phố  

Văn phòng: Chuẩn bị báo cáo của TTTP

Đoàn Phương Trung:

P.CTT Phạm Thị Nguyệt Ánh: dự họp, báo cáo

THỨ SÁU
21/10/2022
Cả ngày
8:00 Đoàn kiểm tra theo QUyết định số 253/QĐ-TTTP làm việc tại UBND quận Hải An Trường đoàn kiểm tra- Đoàn Văn Tạo UBND quận Hải An  

Phòng giám sát và xử lý sau thanh tra:

Sáng
8:30 Công bố Quyết định thanh tra quản lý đầu tư, xây dựng cải tạo Cung Văn hóa Việt Tiệp do Liên đoàn lao động thành phố làm chủ đấu tư Phó Chánh thanh tra Lê Lương trụ sở Liên đoàn lao động thành phố  

Nguyễn Văn Thắng:

Phòng nghiệp vụ 2:

8:30 Đoàn xác minh khiếu nại theo QĐ 260/QĐ-TTTP làm việc với nguyên đơn và UBND xã An Lư Phòng nghiệp vụ 3 Qũy tín dụng nhân dân xã An Lư  

P.TP Đoàn Ngọc Thưởng: Nguyễn Tiến Thành chuẩn bị biên bản, nội dung làm việc

9:30 Lễ kỳ niệm 45 năm thành lập Trường Cán bộ thanh tra   Hội trường Tầng 2, Tòa nhà 13 tầng, Trường Cán bộ Thanh tra

 

Chiều
13:45 Công bố Quyết định giải quyết khiếu nại lần hai (nguyên đơn Hà Văn Điệp). PCTTr Phạm Thị Nguyệt Ánh. Trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường.  

Nguyễn Văn Thắng:

Phòng Phòng chống tham nhũng:

14:00 Họp báo cáo về tiến độ giải thể Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Quý Cao   Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  

Vũ Thị Sen: thực hiện chỉ đạo của Phó Chánh Thanh tra-Lê Lương

14:00 Đoàn Kiểm tra 02 Dự án làm việc với UBND huyện Thủy Nguyên Phó Chánh Thanh tra Phạm Thị Nguyệt Ánh trụ sở UBND huyện Thủy Nguyên  

Phòng Phòng chống tham nhũng:

14:30 Công bố Quyết định thanh tra về đàu tư xây dựng tại Cung văn hóa thể tháo thanh niên do Thành đoàn Hải phòng làm chủ đầu tư Phó Chánh thanh tra Lê Lương trụ sở Thành đoàn Hải Phòng  

Phòng nghiệp vụ 2:

14:30 (Dự kiến) Chánh Thanh tra đối thoại giải quyết khiếu nại đơn của ông Nguyễn Xuân Thủy, xã Thủy Triều, Thủy Nguyên (lần thứ hai)      

Phòng nghiệp vụ 3:

THỨ BẢY
22/10/2022
Cả ngày
7:30 Trực lái xe      

Nguyễn Văn Thắng:

Thanh tra thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Bùi Hùng Thiện - Chánh Thanh tra

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3921910

 Fax: 0225.3921319

 Email: thanhtrathanhpho@haiphong.gov.vn