CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

THANH TRA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Thời gian: 19/12/2021 10:31

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 20/12/2021 ĐẾN 26/12/2021

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 20/12/2021 ĐẾN 26/12/2021

Thời gian   Nội dung công việc Chủ trì Địa điểm Thực hiện
THỨ HAI
20/12/2021
Sáng
8:00 Họp giao ban cơ quan Chánh Thanh tra Phòng họp  

Chánh VP: Chỉ đạo Thư ký báo cáo nội dung khen thưởng

Chánh VP: Chuẩn bị nội dung báo cáo kết quả công tác

10:00 Họp Hội đồng thi đua khen thưởng cơ quan Chánh Thanh tra Phòng họp

 

Chiều
14:00 Chánh thanh tra tiếp xúc cử tri quận Lê Chân   Hội trường quận uỷ Lê Chân  

Chánh VP: Liên hệ MTTQ VN quận LC để nắm Chương trình HN

14:00 ChánhThanh tra dự hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026   Hội trường Quận ủy Lê Chân

 

14:10 Công bố Quyết định GQKN của ông Bùi Xuân Hợi, huyện Thủy Nguyên (lần hai)   Trụ sở UBND huyện Thủy Nguyên.  

Phòng Phòng chống tham nhũng:

15:00 Công bố Quyết định giải quyết khiếu nại lần hai của bà Khổng Thị Tuyên xã Liên Am, huyện Vĩnh Bảo PCTT Lê Lương Trụ sở UBND huyện Vĩnh Bảo  

Phòng nghiệp vụ 2:

THỨ BA
21/12/2021
Chiều
13:30 Thông qua dự thảo kết luận thanh tra tại Trường THPT Thủy Sơn, Trường THPT Lê Ích Mộc (chuyển sang thứ 5) Phó Chánh Thanh tra Lê Lương Trường THPT Thủy Sơn, Lê Ích Mộc (Thủy Nguyên)  

TP Nguyễn Văn Khanh: chuyển sang chiều thứ 5 (23/12)

14:00 Họp kiểm điểm tập thể lãnh đạo Phó Chủ tịch TT UBND TP Lê Anh Quân Phòng họp  

Chánh VP: DT Giấy mời, chuẩn bị các điều kiện

THỨ TƯ
22/12/2021
Sáng
8:00 Thông qua dự thảo kết luận thanh tra tại trường THPT Chuyên Trần Phú Phó Chánh Thanh tra Lê Lương Trường THPT chuyên Trần Phú

 

8:00 Chánh thanh tra dự HN tổng kết công tác Họi và phong trào nông dân năm 2021   Trung tâm dạy nghề HNDTP (Khu Anh Dũng 6, quận Dương Kinh)

 

8:00 Chánh thanh tra giảng bài Lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp Sở   Trung tâm GDTX  

Văn Sứng: Giúp Chánh thanh tra chuẩn bị Laptop, USB phục vụ trình chiếu

Chiều
14:00 Thông qua dự thảo kết luận thanh tra tại trường THPT Lê Hồng Phong Phó Chánh Thanh tra Lê Lương Trường THPT Lê Hồng Phong

 

THỨ SÁU
24/12/2021
Sáng
8:00 Chánh Thanh tra dự Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố khóa XIV nhiệm kỳ 2018-2023   Phòng họp số 1, Liên đoàn Lao động thành phố

 

Thanh tra thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Bùi Hùng Thiện - Chánh Thanh tra

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3921910

 Fax: 0225.3921319

 Email: thanhtrathanhpho@haiphong.gov.vn