CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

THANH TRA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Thời gian: 23/05/2021 10:12

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 24/05/2021 ĐẾN 30/05/2021

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 24/05/2021 ĐẾN 30/05/2021

Thời gian   Nội dung công việc Chủ trì Địa điểm Thực hiện
THỨ HAI
24/05/2021
Sáng
8:00 CTT, PCTT Lê Lương nghe phòng 5 và phòng 6 báo cáo về việc kiến nghị của cảng Đình Vũ về thực hiện kết luận sau thanh tra CTT Phòng họp TTTP  

TP Vũ Ngọc Minh:

TP Lê Văn Sở: Phòng 5 và phòng 6 chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan để báo cáo

Chiều
15:00 Chánh Thanh tra dự họp Thường trực Thành uỷ Bí thư Thành uỷ Trụ Sở Thành uỷ  

P.TP Nguyễn Mạnh Tuấn: Chuẩn bị hồ sơ vụ việc tại xã Hồng Thái, An Dương; cùng dự

THỨ BA
25/05/2021
Sáng
8:00 Chủ tịch UBND thành phố tiếp công dân định kỳ tháng 05/2021    

 

9:45 Chánh Thanh tra họp tại UBND TP về một số nội dung liên quan Sở KHCN Chủ tịch UBND thanh phố    

TP Vũ Văn Thùy: Chỉ đạo chuẩn bị tài liệu vụ việc

Chiều
14:20 PCTT Lê Lương họp Ban KTNS HĐNDTP TTHĐNDTP Trung tâm Hội nghị thành phố  

Nguyễn Văn Thắng: Xe 16A-0735

THỨ TƯ
26/05/2021
Chiều
14:00 Chánh Thanh tra dự họp báo sau ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026      

Nguyễn Văn Thắng: Xe 16A-0735

14:30 Đoàn thanh tra theo QĐ752/QĐ-UBND Làm việc Cục Thuế thành phố Phó chánh thanh tra - Lê Lương Cục Thuế thành phố  

Nguyễn Văn Chinh: Xe 16A-0712

THỨ NĂM
27/05/2021
Cả ngày
7:00 Đoàn thanh tra theo QĐ số 46/QĐ-TTTP làm việc tại UBND huyện Cát Hải (Làm việc 02 ngày 27-28/5) Phòng Nghiệp vụ 4 UBND huyện Cát Hải  

Nguyễn Văn Chinh: Xe 16A-0712

Phòng nghiệp vụ 4:

Sáng
8:20 PCTT Lê Lương dự họp trực tuyến về tổ chức các kỳ thi quốc gia năm 2021 PCT Lê KHắc Nam Trung tâm hội nghị thành phố

 

Chiều
14:30 Chánh Thanh tra, Phó chánh thanh tra Lê Lương dự họp đôn đốc viêc thực hiện KLTT của Công ty CP đầu tư và phát triển Cảng Đình Vũ Chánh Thanh tra Phòng họp cơ quan Thanh tra thành phố  

TP Lê Văn Sở: Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan đến kết quả theo dõi, đôn đốc việc thực hiện KLTT

TP Vũ Ngọc Minh: Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan đến Kết luận thanh tra

THỨ SÁU
28/05/2021
Sáng
8:00 Triển khai QĐ thanh tra số 66/QĐ-TTTP ngày 21/5/2021 về thanh tra việc thực hiện thủ tục hành chính về đất đai tại Sở Tài nguyên và Môi trường (hoãn chuyển sang thứ 5 ngày 03/6/2021) PCTT Phạm Thị Nguyệt Ánh - Trưởng đoàn Sở Tài nguyên và Môi trường  

Nguyễn Văn Thắng: Xe 16A-0735

Phòng Phòng chống tham nhũng: Thực hiện

8:00 Chánh thanh tra dự hopk Ban chỉ đạo của Thành uỷ về bầu cử Bí thư Thành uỷ Trùng tâm HN TP  

P.CVP Phạm Duy Hưng: Tổng hợp số liệu của Tổ công tác KN,TC đến ngày 26/5

Đoàn Phương Trung: Xe 15A-00396

9:20 PCTT Lê Luong dự họp về cưỡng chế tại vườn quốc gia các bà PCT Nguyễn Văn Thọ UBND TP  

Nguyễn Văn Thắng: Xe 16A-0735

TP Tô Xuân Hiến: chỉ đạo chuẩn bị nội dung và cử lãnh đạo theo dõi cùng dự

Chiều
14:00 Họp nghe báo cáo tiến độ các nội dung dự kiến trình tại Kỳ họp thứ 17 Hội đồng nhân dân thành phố khóa XV ( 14h00 ngày 28/5/2021)   Phòng 105 Trung tâm Hội nghị thành phố  

Đoàn Phương Trung: Xe 15A-00396

THỨ BẢY
29/05/2021
Cả ngày
7:00 Trực lái xe      

Nguyễn Văn Thắng: Xe 16A-0735

Thanh tra thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Bùi Hùng Thiện - Chánh Thanh tra

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3921910

 Fax: 0225.3921319

 Email: thanhtrathanhpho@haiphong.gov.vn