CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

THANH TRA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Thời gian: 24/06/2019 02:21

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 24/06/2019 ĐẾN 30/06/2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 24/06/2019 ĐẾN 30/06/2019

Thời gian   Nội dung công việc Chủ trì Địa điểm Thực hiện
THỨ HAI
24/06/2019
Sáng
8:00 Chánh Thanh tra họp phiên thường kỳ 6 tháng UBNDTP   TTHN

 

Chiều
14:00 Ban Chấm thi chấm điểm phần xây dựng Đề án   Phòng họp cơ quan

 

THỨ BA
25/06/2019
Cả ngày
9:00 Chánh Thanh tra và Đồng chí Nguyễn Văn Khanh, Trưởng phòng NV1 họp UBND thành phố   Hội trường cơ quan

 

Chiều
14:00 PCTTr Bùi Hùng Thiện dự họp về tổ chức kỳ thi nâng ngạch từ nhân viên, cán sự lên chuyên viên PCTTT Nguyễn Xuân Bình UBND thành phố

 

15:00 Đồng chí Nguyễn Văn Khanh, Trưởng phòng NV1 cùng PCT UBND thành phố Nguyễn Văn Thành dự họp giải quyết khiếu nại của Hợp tác xã Nông nghiệp Đằng Giang tại VPCP PTTg Chính phủ Trương Hòa Bình Văn phòng Chính phủ  

P.CVP Nguyễn Thành Trung: bố trí xe

THỨ TƯ
26/06/2019
Sáng
7:30 Hội đồng thi tuyển tổ chức thi phần trình bày Đề án (cả ngày).   Hội trường cơ quan  

Văn phòng: Mời Cán bộ công chức, thanh tra viên toàn cơ quan quan tâm tham dự

Chiều
16:00 Họp BCH Đảng ủy cơ quan   Phòng họp cơ quan

 

THỨ NĂM
27/06/2019
Sáng
8:00 Chánh Thanh tra dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ Chủ tịch UBND thành phố Trung tâm Hội nghị TP

 

8:00 Chánh Thanh tra dự họp trực tuyến quán triệt Chỉ thị 10 TTG   TTHN

 

10:30 PCTTr Bùi Hùng Thiện dự họp chuẩn bị tham gia vụ án hành chính tại TAND Cấp cao tại HN LĐ Sở Tư pháp Trụ sở Sở Tư pháp  

P.TP Đoàn Ngọc Thưởng: cùng dự

Chiều
14:00 Lãnh đạo TTTP và các Trưởng Phòng đi dự Hội nghị sơ kết công tác thi đua 6 tháng Cụm 1, Thanh tra Chính phủ (Xuất 14h30 phát đi xe chung - Xe 16 chỗ đc Chinh)    

 

14:30 Chánh Thanh tra công bố Quyết định thanh tra tại huyện Cát Hải Chánh Thanh tra UBND huyện Cát Hải

 

THỨ SÁU
28/06/2019
Cả ngày
9:00 Hội nghị sơ kết công tác thi đua khen thưởng Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương   Cát Bà

 

THỨ BẢY
29/06/2019
Cả ngày
8:00 (Dự kiến) PCTTr Bùi Hùng Thiện giám sát việc chấm thi phúc khảo thi CV lên Chuyên viên chính   Sở Nội vụ  

P.TP Đoàn Ngọc Thưởng: Cùng giám sát

Thanh tra thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Bùi Hùng Thiện - Chánh Thanh tra

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3921910

 Fax: 0225.3921319

 Email: thanhtrathanhpho@haiphong.gov.vn