CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

THANH TRA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Thời gian: 25/04/2021 10:10

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 26/04/2021 ĐẾN 02/05/2021

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 26/04/2021 ĐẾN 02/05/2021

Thời gian   Nội dung công việc Chủ trì Địa điểm Thực hiện
THỨ BA
27/04/2021
Cả ngày
7:00 Làm việc tại đơn vị   UBND huyện Cát Hải

 

7:15 Đoàn thanh tra theo QĐ số 46/QĐ-TTTP làm việc tại UBND huyện Cát Hải Phòng Nghiệp vụ 4 UBND huyện Cát Hải  

Nguyễn Văn Thắng: Xe 16A-0735

Phòng nghiệp vụ 4:

8:00 Văn phòng và đại diện Phòng Nghiệp vụ 5 làm việc (lần 3) với đơn vị Tư vấn nâng cấp phần mềm Quản lý Kế hoạch thanh tra kiểm tra   Hội trường cơ quan

 

8:30 Công bố Quyết định xác minh khiếu nại và làm việc với bà Vũ Thị Châm, bà Vũ Thị Vi thị trấn VĨnh Bảo Phó chánh thanh tra- Lê Lương Trụ sở Uỷ ban nhân dân huyện Vĩnh Bảo  

Phòng nghiệp vụ 2:

Nguyễn Văn Chinh: Xe 16A-0712

Sáng
8:00 Chủ tịch UBND thành phố tiếp công dân định kỳ tháng 04/2021      

Nguyễn Tiến Thành:

P.CTT Phạm Thị Nguyệt Ánh: Tiếp công dân cùng Chủ tịch UBND TP

CVP Cao Huy Hiếu: Tổng hợp số liệu, hồ sơ theo chỉ đạo của Phó Chánh thanh tra tiếp công dân cùng Chủ tịch UBND TP

9:00 PCTTr Phạm Thị Nguyệt Ánh dự họp về giải quyết kiến nghị của công dân (ông Biền, bà Thoan). Chủ tịch UBND thành phố Trụ sở UBND thành phố.  

P.TP Phạm khắc Hưng: Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu dự họp cùng PCTTr.

Nguyễn Văn Thắng: Xe 16A-0735

THỨ TƯ
28/04/2021
Sáng
8:00 Họp tập thể lãnh đạo Chánh Thanh tra Phòng họp cơ quan  

CVP Cao Huy Hiếu: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Cơ quan tháng 04 và tháng 01-04/2021; kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tháng 5/2021

10:00 Họp BCH Đảng uỷ (Chuyển sang 16h30 cùng ngày) Bí thư Đảng uỷ - Chánh Thanh tra Phòng họp cơ quan  

TP Tô Xuân Hiến: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Đảng uỷ cơ quan tháng 04 và tháng 01-04/2021; Kế hoạch thực hiện tháng 05/2021

Đảng vụ: Nghiên cứu, dự thảo NQ của BCH chỉ đạo Đảng bộ thực hiện nhiệm vụ tháng 05/2021; Thông báo tới các đ/c Đảng uỷ viên chuẩn bị báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ theo dõi, chỉ đạo đã được phân công; đề xuất việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tháng 05/2021

Cả ngày
8:30 Làm việc với UBND thị trấn VĨnh Bảo, Phòng Kế- Hạ tầng, Chi nhánh VP ĐKQSD đất huyện Vĩnh Bảo liên quan đến KN của công dân   Trụ sở: thị trấn Vĩnh Bảo, Uỷ ban nhân dân huyện Vĩnh Bảo  

Phòng nghiệp vụ 2:

Nguyễn Văn Chinh: Xe 16A-0712

9:00 CTT, PCTT PTN Ánh chủ trì cùng các Sở TN&MT, TP, NN&PTNT, VP UBND TP và UBND huyện Cát Hải đối thoại GQKN lần 2 với ông Bè, ông Tảo (đại diện ủy quyền của 29 hộ dân xã Văn Phong, huyện Cát Hải) Chánh Thanh tra Phòng họp cơ quan  

Phòng nghiệp vụ 4: Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu dự làm việc

Chiều
14:00 Đ/c Bùi Hùng Thiện - Chánh Thanh tra thành phố dự họp thường kỳ UBND thành phố   Trung tâm Hội nghị thành phố

 

14:00 Chánh Thanh tra dự Họp phiên thường kỳ UBNDTP tháng 4 năm 2021   Trung tâm hội nghị thành phố  

Đoàn Phương Trung: Xe 15A-00396

14:00 Họp giao ban cơ quan (HOÃN) Chánh Thanh tra Phòng họp cơ quan  

CVP Cao Huy Hiếu: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Cơ quan tháng 04 và tháng 01-04/2021; kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tháng 5/2021; Thông báo các Trưởng phòng báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ được giao của Phòng; Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tháng 05/2021

THỨ NĂM
29/04/2021
Sáng
8:00 Chánh Thanh tra kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử      

Đoàn Phương Trung: Xe 15A-003.96

8:00 Họp giao ban cơ quan Đ/c Phạm Nguyệt Ánh - Phó Chánh Thanh tra TP Phòng họp cơ quan

 

Cả ngày
8:00 làm việc tại đơn vị   UBND huyện Thủy Nguyên  

Nguyễn Văn Thắng: Xe 16A-0735

Phòng nghiệp vụ 3:

8:30 Làm việc Phòng tài nguyên- môi trường, Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Vĩnh Bảo liên quan đến khiếu nại của công dân TT Vĩnh Bảo   Trụ sở UBND huyện Vĩnh Bảo  

Nguyễn Văn Chinh: Xe 16a-0712

Phòng nghiệp vụ 2:

Chiều
14:00 Chánh Thanh tra dự Hội nghị thông báo tình hình kinh tế xã hội Ủy ban Mặt trận tổ quốc, Ủy ban nhân dân thành phố Phòng 101 Trung tâm Hội nghị  

Đoàn Phương Trung:

THỨ SÁU
30/04/2021
Cả ngày
7:30 Trực lái xe      

Nguyễn Văn Thắng: Xe 16A-0735

THỨ BẢY
01/05/2021
Cả ngày
7:30 Trực lái xe      

Nguyễn Văn Chinh: Xe 16A-0712

 

HỆ THỐNG PHẦN MỀM VĂN PHÒNG ĐIỆN TỬ - THANH TRA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Quản trị: Trung tâm Thông tin - Tin học; Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Hồng Bàng, Hải Phòng.
Điện thoại: 080.31252 - Fax: (0225) 3747.352 - Email: hpnet@haiphong.gov.vn - Website: http://hpnet.vn

Thanh tra thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Bùi Hùng Thiện - Chánh Thanh tra

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3921910

 Fax: 0225.3921319

 Email: thanhtrathanhpho@haiphong.gov.vn