CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

THANH TRA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Thời gian: 28/11/2021 10:29

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 29/11/2021 ĐẾN 05/12/2021

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 29/11/2021 ĐẾN 05/12/2021

Thời gian   Nội dung công việc Chủ trì Địa điểm Thực hiện
THỨ HAI
29/11/2021
Chiều
14:00 Chánh thanh tra dự họp UBKT TU   Trụ sở các Ban Đảng  

Đoàn Phương Trung: Xe 15A-00396

THỨ BA
30/11/2021
Sáng
8:00 Chủ tịch UBND thành phố tiếp công dân định kỳ tháng 11/2021      

P.CTT Lê Lương: Cùng tiếp dân với CT

Nguyễn Văn Thắng: Xe 16A-0735

8:00 Chánh Thanh tra dự họp thẩm tra hồ sơ dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 4 HĐND thành phố khóa XVI (nhiệm kỳ 2021-2026)   Trung tâm Hội nghị và Nhà khách thành phố  

Đoàn Phương Trung: Xe 15A-00396

8:00 Đ/c Bùi Hùng Thiện - Chánh Thanh tra TP dự lớp tập huấn nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát sát năm 2021 (HOÃN)   Hội trường Trường Chính trị Tô Hiệu  

Đoàn Phương Trung: Xe 15A-00396

Cả ngày
8:30 Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý sử dụng đất công ích trên địa bàn quận Kiến An Trưởng phòng Nghiệp vụ 2: Tô Xuân Hiến Ủy ban nhân dân phường: Phù Liễn, Đồng Hòa  

Nguyễn Văn Chinh: Xe 16A-0712

THỨ TƯ
01/12/2021
Sáng
8:00 Chánh thanh tra, các Phó Chánh Thanh tra dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thi đua Cụm I - 5 Thành phố trực thuộc Trung ương Chánh Thanh tra Bùi Hùng Thiện Phòng 102, Trung tâm Hội nghị thành phố  

Đoàn Phương Trung: Xe 15A-00396

Văn phòng: chuẩn bị các nội dung, đc Hiếu PCVP, đc Thu cùng dự

Chiều
14:30 Chánh Thanh tra chủ trì đối thoại với ông Lê Quốc Tân (nguyên đơn khiếu nại huyện Thủy Nguyên). Chánh Thanh tra Hội trường Kho bạc.  

Phòng Phòng chống tham nhũng: chuẩn bị tài liệu, cùng dự.

THỨ NĂM
02/12/2021
Sáng
8:30 Văn phòng đánh giá xếp loại chất lượng công chức năm 2021 và Kiểm điểm, đánh giá , xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, Đảng viên năm 2021   Hội trường kho bạc

 

Chiều
14:00 Phó Chánh Thanh tra Phạm Thị Nguyệt Ánh dự Hội nghị của Thanh tra Chính phủ   Tại Ninh Bình  

Đoàn Phương Trung: Xe 15A-00396

14:30 Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra Lê Lương làm việc các nội dung đơn khiếu nại bà Đinh Thị Đảm - Dương Quan, Bà Vũ Thị Nhạnh - Tân Dương cùng Đoàn xác minh và các cơ quan liên quan của huyện Thủy Nguyên Chánh Thanh tra Phòng họp cơ quan  

Phòng giám sát và xử lý sau thanh tra: bố trí phòng họp 16 người

THỨ SÁU
03/12/2021
Cả ngày
8:00 Phó Chánh Thanh tra Phạm Thị Nguyệt Ánh dự Hội nghị của Thanh tra Chính phủ tại Ninh Bình      

Đoàn Phương Trung: Xe 15A-00396

Chiều
14:30 Phó Chánh Thanh tra TP Lê Lương dự công bố bổ nhiệm Phó Chánh tòa thành phố   Tòa án nhân dân thành phố  

Nguyễn Văn Thắng:

THỨ BẢY
04/12/2021
Cả ngày
7:30 Trực lái xe      

Nguyễn Văn Thắng: Xe 16A-0735

8:00 Chánh Thanh tra dự họp Thành ủy (10 giờ 30, ngày 03/12/2021)   Phòng 105, Trung tâm Hội nghị thành phố

 

Thanh tra thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Bùi Hùng Thiện - Chánh Thanh tra

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3921910

 Fax: 0225.3921319

 Email: thanhtrathanhpho@haiphong.gov.vn