CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

THANH TRA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Thời gian: 29/08/2021 10:23

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 30/08/2021 ĐẾN 05/09/2021

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 30/08/2021 ĐẾN 05/09/2021

Thời gian   Nội dung công việc Chủ trì Địa điểm Thực hiện
THỨ HAI
30/08/2021
Cả ngày
8:00 Làm việc tại UBND huyện An Lão (03 ngày, từ thứ Hai đến thứ Năm)    

 

Chiều
14:00 Chánh Thanh tra dự Hội nghị trực tuyến đẩy mạnh giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2021; Triển khai xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội; dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư công năm 2022 (14h00 ngày 30/8/2021) (HOÃN)   Phòng 105, Trung tâm Hội nghị thành phố  

Đoàn Phương Trung: Xe 15A-00396

14:30 Tiếp công dân vụ bà Nguyễn Thị Minh Phương Phòng NV4 Phòng họp cơ quan  

Phòng nghiệp vụ 4:

THỨ BA
31/08/2021
Sáng
7:30 Công bố QĐ Thanh tra TNTT Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn (Chuyển sang 13h30 cùng ngày). PCTTr Phạm Thị Nguyệt Ánh - Trưởng đoàn. Trụ sở UBND quận Đồ Sơn.  

Nguyễn Văn Chinh: Xe 16A-0712

Phòng Phòng chống tham nhũng: Đoàn Thanh tra theo QĐ số 131/QĐ-TTTP

7:30 Làm việc tại UBND huyện An Dương      

Nguyễn Văn Chinh: Xe 16A-0712

Phòng nghiệp vụ 2:

Nguyễn Văn Chinh: Xe 16A-0712

8:30 Phó CTT Phạm Thị Nguyệt Ánh tham gia phiên đối thoại tại Tòa án nhân dân thành phố (vụ bà Đinh Thị Cam) Tổ công tác theo Quyết định SỐ 1913/QĐ-UBND Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng  

P.TP Đoàn Ngọc Thưởng: chuẩn bị hồ sơ tài liệu, Văn phòng bố trí xe

Nguyễn Văn Thắng: Xe 16A-0735

Chiều
16:00 Chánh Thanh tra dự họp Thành ủy v/v thực hiện cưỡng chế 18 hộ dân tại Thủy nguyên   Trụ sở Thành ủy- số 9 Đinh Tiên Hoàng  

Đoàn Phương Trung: xe 15A-003.96

Phòng nghiệp vụ 3: Chuẩn bị hồ sơ tài liệu

THỨ TƯ
01/09/2021
Chiều
14:00 họp tại ban tiếp công dân TP - đc Hiến TP 2 đại diện dự Ban tiếp công dânTP    

Nguyễn Văn Thắng: Xe 16A-0735

16:00 Đám hiếu tại Xóm Dưới, Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên      

Nguyễn Văn Chinh: Xe 15A-00396

THỨ NĂM
02/09/2021
Cả ngày
7:30 Trực lái xe      

Nguyễn Văn Thắng: Xe 16A-0735

THỨ SÁU
03/09/2021
Cả ngày
7:30 Trực lái xe      

Đoàn Phương Trung: Xe 15A-00396

THỨ BẢY
04/09/2021
Cả ngày
7:30 TRực lái xe      

Nguyễn Văn Chinh: Xe 16A-0712

 

HỆ THỐNG PHẦN MỀM VĂN PHÒNG ĐIỆN TỬ - THANH TRA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Quản trị: Trung tâm Thông tin - Tin học; Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Hồng Bàng, Hải Phòng.
Điện thoại: 080.31252 - Fax: (0225) 3747.352 - Email: hpnet@haiphong.gov.vn - Website: http://hpnet.vn

Thanh tra thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Bùi Hùng Thiện - Chánh Thanh tra

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3921910

 Fax: 0225.3921319

 Email: thanhtrathanhpho@haiphong.gov.vn