CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

THANH TRA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Thời gian: 30/12/2019 02:39

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 30/12/2019 ĐẾN 05/01/2020

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 30/12/2019 ĐẾN 05/01/2020

Thời gian   Nội dung công việc Chủ trì Địa điểm Thực hiện
THỨ HAI
30/12/2019
Cả ngày
6:00 PCTTr Bùi Hùng Thiện dự Hội thảo Thí điểm hợp nhất cơ quan thanh tra nhà nước và cơ quan kiểm tra của Đảng Phó Tổng TTCP Trần Văn Minh Hội trường lớn TTCP, Hà Nội  

CVP Cao Huy Hiếu: Chủ động phối hợp với Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra huyện Kiến Thuỵ hoàn thiện Bài Tham luận cho LĐ UBND TP

Đoàn Phương Trung: Xe 15A- 00396

8:00 Chánh Thanh tra dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 (1,5 ngày, ngày 30/12 và sáng ngày 31/12/2019)   Trung tâm Hội nghị thành phố  

Nguyễn Văn Thắng: Xe 16A- 0735

Sáng
8:00 Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Tiếp công dân và tập huấn phần mềm Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo; thành phần: Thanh tra thành phố các phòng Nghiệp vụ cử từ 02-03 người tham dự hội nghị Lãnh đạo TTTP Hội trường trụ sở UBND quận Hải An  

Nguyễn Văn Chinh: Xe 16A- 0712

9:00 Triển khai Quyết định số 295/QĐ-TTTP ngày 18/12/2019 về kiểm tra thực hiện các kết luận, quyết định xử lý về thanh tra Lãnh đạo TTTP UBND quận Hồng Bàng  

Phòng giám sát và xử lý sau thanh tra:

Chiều
14:00 Triển khai Quyết định số 295/QĐ-TTTP ngày 18/12/2019 về kiểm tra thực hiện các kết luận, quyết định xử lý về thanh tra Lãnh đạo TTTP UBND quận Ngô Quyền  

Phòng giám sát và xử lý sau thanh tra:

14:00 Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật Thanh tra và tập huấn phần mềm Quản lý kế hoạch thanh tra, kiểm tra. Thành phần các phòng Nghiệp vụ cử từ 02-03 người tham dự Hội nghị Lãnh đạo TTTP Hội trường trụ sở UBND quận Hải An  

Nguyễn Văn Chinh: Xe 16A- 0712

15:30 PCTTr Bùi Hùng Thiện làm việc tại UBND huyện Kiến Thuỵ về thực hiện Kết luận Chợ Đại Hà PCTT Bùi Hùng Thiện UBND huyện Kiến Thuỵ  

TP Lê Văn Sở: DT thảo GM: Mời huyện KT, Sở Nội vụ, Điện lực huyện KT; chuẩn bị biên bản làm việc

THỨ TƯ
01/01/2020
Sáng
8:00 CTT dự hội nghị triển khai công tác năm 2020   Tòa án nhân dân thành phố

 

8:00 CTT dự hội nghị triển khai công tác năm 2020   Tòa án nhân dân thành phố

 

THỨ BẢY
04/01/2020
Cả ngày
7:30 Trực lái xe      

Đoàn Phương Trung: Xe 15A-00396

Thanh tra thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Bùi Hùng Thiện - Chánh Thanh tra

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3921910

 Fax: 0225.3921319

 Email: thanhtrathanhpho@haiphong.gov.vn