CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

THANH TRA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Thời gian: 30/05/2021 10:13

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 31/05/2021 ĐẾN 06/06/2021

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 31/05/2021 ĐẾN 06/06/2021

Thời gian   Nội dung công việc Chủ trì Địa điểm Thực hiện
THỨ HAI
31/05/2021
Sáng
8:00 Họp tập thể Lãnh đạo. Chánh Thanh tra Phòng Họp cơ quan  

CVP Cao Huy Hiếu: Rà soát việc thực hiện NQ của BCH, đề xuất các nội dung thuộc thẩm quyền của BCH cho ý kiến

CVP Cao Huy Hiếu: Rà soát kết quả, tiến độ các nhiệm vụ của các Phòng đã được giao; báo cáo TT LĐ

TP Tô Xuân Hiến: Chỉ đạo rà soát kết quả thực hiện các nhiệm vụ theo NQ của BCH

CVP Cao Huy Hiếu: Chỉ đạo rà soát các nhiệm vụ chuyên môn, các nội dung thuộc thẩm quyền của TT cán bộ chủ chốt

9:00 Họp BCH Đảng ủy cơ quan Bí thư Đảng ủy, Chánh Thanh tra Phòng Họp cơ quan

 

Chiều
14:00 Họp giao ban cơ quan Chánh Thanh tra Phòng Họp cơ quan

 

THỨ BA
01/06/2021
Sáng
8:00 PCTT Lê Lương dự Hội nghị trực tuyến về thi tốt nghiệp PTTH PCT Lê KHắc Nam TRung tâm HNTP

 

9:00 CTT, PCTT PTN Ánh chủ trì cùng VPUBNDTP, Sở: TP, TN&MT đối thoại GQKN lần 2 với ông Nguyễn Đức Long xã Văn Phong, huyện Cát Hải Chánh Thanh tra Phòng họp cơ quan  

Phòng nghiệp vụ 4: Đoàn xác minh theo QĐ số 37/QĐ-TTTP Chuẩn bị tài liệu dự làm việc

Chiều
14:00 Chánh Thanh tra dự họp Thường trực Thành uỷ Bí thư Thành uỷ Trụ sở Thành uỷ  

Đoàn Phương Trung: Xe 15A-00396

CVP Cao Huy Hiếu: Chủ động liên hệ CV VPUBND TP lấy tài liệu trogn sáng nay

14:00 Họp giao ban cơ quan   Phòng Họp cơ quan  

P.CTT Phạm Thị Nguyệt Ánh: Chủ trì họp giao ban

THỨ TƯ
02/06/2021
Cả ngày
7:00 Đoàn thanh tra theo QĐ số 46/QĐ-TTTP làm việc tại UBND huyện Cát Hải (Làm việc 03 ngày 2->4/6) Phòng Nghiệp vụ 4 UBND huyện Cát Hải  

Nguyễn Văn Chinh: Xe 16A-0712

Phòng nghiệp vụ 4:

Sáng
8:00 Chánh Thanh tra họp HĐ thi đua khen thưởng TP    

 

THỨ NĂM
03/06/2021
Sáng
8:00 Triển khai QĐ thanh tra số 66/QĐ-TTTP ngày 21/5/2021 về thanh tra việc thực hiện thủ tục hành chính về đất đai tại Sở Tài nguyên và Môi trường PCTT Phạm Thị Nguyệt Ánh - Trưởng đoàn Sở Tài nguyên và môi trường  

TP Vũ Ngọc Minh:

Phòng Phòng chống tham nhũng:

Đoàn Phương Trung: Xe 15A-00396

Chiều
14:15 Chánh Thanh tra dự Hội nghị Thành uỷ   Trung tâm Hội nghị thành phố  

Đoàn Phương Trung: Xe 15A-00396

THỨ SÁU
04/06/2021
Sáng
8:30 Họp tham vấn chế độ bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất PCTT Phạm Thị Nguyệt Ánh pòng họp cơ quan  

Phòng nghiệp vụ 3: Phòng nghiệp vụ 3 tham mưu , chuẩn bị hồ sơ tài liệu, nội dung họp tham vấn

Cả ngày
14:00 Làm việc VPĐKĐĐ Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh VPĐKĐĐ quận Dương Kinh Phó chánh thanh tra - Lê Lương Phòng họp cơ quan (9 người)  

Phòng giám sát và xử lý sau thanh tra: chuẩn bị nội dung làm việc

THỨ BẢY
05/06/2021
Cả ngày
7:00 Trực lái xe      

Nguyễn Văn Chinh: Xe 16A-0712

 

HỆ THỐNG PHẦN MỀM VĂN PHÒNG ĐIỆN TỬ - THANH TRA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Thanh tra thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Bùi Hùng Thiện - Chánh Thanh tra

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3921910

 Fax: 0225.3921319

 Email: thanhtrathanhpho@haiphong.gov.vn