CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

THANH TRA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Thời gian: 22/10/2021 16:00

Thông báo kết luận thanh tra việc thực hiện thủ tục hành chính về đất đai tại Sở Tài nguyên và Môi trường (thời kỳ từ 01/7/2014-31/12/2020)

Ngày 20/10/2021, Thanh tra thành phố ban hành Thông báo số 223/TB-TTTP kết luận thanh tra  việc thực hiện thủ tục hành chính về đất đai tại Sở Tài nguyên và Môi trường (thời kỳ từ 01/7/2014-31/12/2020)

Thanh tra thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Bùi Hùng Thiện - Chánh Thanh tra

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3921910

 Fax: 0225.3921319

 Email: thanhtrathanhpho@haiphong.gov.vn