CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

THANH TRA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Thời gian: 06/07/2021 03:08

Thông báo kết luận thanh tra về việc thực hiện công tác quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn quận Hải An, từ năm 2013 đến năm 2017

Ngày 01/7/2021, Thanh tra thành phố  đã có Thông báo kết luận thanh tra kết luận thanh tra về việc thực hiện công tác quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn quận Hải An, từ năm 2013 đến năm 2017
Toàn văn Thông báo Kết luận có tại bản đính kèm:

Thanh tra thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Bùi Hùng Thiện - Chánh Thanh tra

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3921910

 Fax: 0225.3921319

 Email: thanhtrathanhpho@haiphong.gov.vn