CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

THANH TRA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Thời gian: 11/06/2019 15:47

Thông báo thời gian, địa điểm, danh sách thí sinh đủ điều kiện thi tuyển chức danh Chánh Văn phòng Thanh tra thành phố

THÔNG BÁO

I. Thời gian, địa điểm thi tuyển chức danh Chánh Văn phòng

Thanh tra thành phố phần thi Kiến thức chung

 

 

          Thực hiện Kế hoạch số 19/KH-TTTP ngày 02/5/2019 về việc thi tuyển chức danh Chánh Văn phòng Thanh tra thành phố; Hội đồng thi thông báo thời gian, địa điểm phần thi Kiến thức chung như sau:

1. Thời gian: Vào ngày 17/6/2019

a. Lễ khai mạc: 07h00’ ngày 17/6/2019

b. Thời gian thi: 08h00’ thi viết phần Kiến thức chung (thí sinh không được mang tài liệu và thiết bị thông tin liên lạc vào phòng thi)

2. Địa điểm

Hội trường, Thanh tra thành phố, số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

Đề nghị Thành viên Hội đồng thi tuyển và các ban giúp việc, thí sinh dự tuyển tham gia kỳ thi theo thời gian và địa điểm như trên.

 

II. Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi tuyển

 chức danh Chánh Văn phòng Thanh tra thành phố

Hội đồng thi tuyển chức danh Chánh Văn phòng thông qua danh sách 04 thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi. Cụ thể:

1. Ông Cao Huy Hiếu - Phó Trưởng phòng Phòng Thanh tra Phòng chống tham nhũng, Thanh tra thành phố;

2. Ông Đoàn Xuân Hiếu - Phó Chánh Văn phòng, Thanh tra thành phố;

3. Ông Đoàn Văn Tạo- Phó Trưởng phòng Phòng Giám sát, Kiểm tra và xử lý sau Thanh tra, Thanh tra thành phố;

4. Ông Đoàn Ngọc Thưởng- Phó Trưởng phòng Phòng Giám sát, Kiểm tra và xử lý sau Thanh tra, Thanh tra thành phố;

Hội đồng thi tuyển chức danh Chánh Văn phòng thông báo để các đơn vị, thí sinh liên quan được biết và chuẩn bị thi theo quy định./.

Thanh tra thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Bùi Hùng Thiện - Chánh Thanh tra

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3921910

 Fax: 0225.3921319

 Email: thanhtrathanhpho@haiphong.gov.vn