CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

THANH TRA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Thời gian: 30/09/2021 10:49

Ban Pháp chế HĐND thành phố giám sát tại Thanh tra thành phố

Chiều 28/9, Ban Pháp chế HĐND thành phố giám sát tại Thanh tra thành phố về kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn thành phố năm 2021; nhiệm vụ, giải pháp năm 2022. Đồng chí Phạm Quốc Ka, Ủy viên Thành ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố chủ trì cuộc giám sát. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Pháp chế HĐND thành phố và lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan.


Đồng chí Bùi Hùng Thiện, Chánh Thanh tra thành phố báo cáo tại cuộc làm việc


Theo báo cáo của Thanh tra thành phố, 9 tháng đầu năm 2021, công tác tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố đã có nhiều bước chuyển biến tích cực, nhất là các địa phương có nhiều dự án triển khai, phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, việc tiếp nhận, xử lý đơn thư được quan tâm, giải quyết khiếu nại tố cáo thực hiện đúng quy định pháp luật; việc phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ngày càng chặt chẽ, tập trung chỉ đạo đối với các vụ việc đông người, tồn đọng phức tạp, kéo dài.

Công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn thành phố đã có những chuyển biến tích cực trên cả hai mặt phòng và chống. Nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về trách nhiệm, nghĩa vụ với công cuộc phòng, chống tham nhũng, xây dựng đất nước ngày càng có sự nâng lên rõ rệt. Các giải pháp phòng ngừa tham nhũng đã được các cơ quan, đơn vị triển khai, phát huy hiệu quả.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn thành phố trong thời gian tới, Thanh tra thành phố đề xuất, kiến nghị HĐND thành phố một số vấn đề như về: kinh phí hỗ trợ cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân; biên chế, cơ sở vật chất thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng; bố trí kinh phí cho công tác chuyển đổi số hóa...


Đồng chí Phạm Quốc Ka, Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố phát biểu tại cuộc làm việc


Qua nghe báo cáo và ý kiến của các thành viên Đoàn giám sát, đồng chí Phạm Quốc Ka, Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố ghi nhận cố gắng, nỗ lực của Thanh tra thành phố cũng như các sở, ngành, địa phương đã phối hợp tốt trong công tác xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, góp phần ổn định tình hình kinh tế - xã hội, an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố; đã chủ động nắm bắt tình hình trong Nhân dân để giải quyết các kiến nghị từ cơ sở, hạn chế được các vụ việc đông người, không để xảy ra điểm nóng phức tạp.

Đồng chí Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố đề nghị trong thời gian tới, Thanh tra thành phố cần tăng cường, đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân để nhân dân hiểu và thực hiện đúng quyền, nghĩa vụ của mình; nêu cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; tiếp tục rà soát các vụ việc phức tạp kéo dài, những vấn đề nhạy cảm để tìm cách xử lý dứt điểm tận gốc, không để khiếu kiện vượt cấp; chú trọng công tác hậu kiểm sau kết luận thanh tra; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chuyên môn nghiệp vụ...

Đoàn giám sát cũng ghi nhận các đề xuất, kiến nghị tại cuộc làm việc và sẽ tổng hợp, báo cáo HĐND thành phố.

Hoàng Tùng - http://haiphong.gov.vn/

Thanh tra thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Bùi Hùng Thiện - Chánh Thanh tra

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3921910

 Fax: 0225.3921319

 Email: thanhtrathanhpho@haiphong.gov.vn