Tin tức - sự kiện

Chỉ đạo của UBND thành phố về việc dừng giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến công dân và hạn chế người làm việc trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố

Cập nhật: 30/03/2020 10:25

          Trước tình hình diễn biến rất phức tạp của dịch bênh Covid - 19 trên Thế giới và Việt Nam; Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban chỉ đạo  phòng chống dịch bệnh Covid-19 thành phố  yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, xã, phường, thị trấn  chỉ đạo các bộ phân trực thuộc thực hiện: 

(Toàn văn trong file đính kèm)

Các tin đã đăng