CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

THANH TRA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Thời gian: 15/07/2021 03:30

Chiến lược phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ vũ trụ trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2030

Ngày 12/7/2021 , Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành Kế hoạch số 163/KH-UBND thực hiện Chiến lược phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ vũ trụ trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2030

Thanh tra thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Bùi Hùng Thiện - Chánh Thanh tra

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3921910

 Fax: 0225.3921319

 Email: thanhtrathanhpho@haiphong.gov.vn