CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

THANH TRA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Thời gian: 14/01/2020 02:46

Chú ý thu hồi tài sản, xử lý nghiêm cán bộ vi phạm

Với những kết quả đã đạt được trong năm 2019, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái hoan nghênh sự cố gắng, nỗ lực của các tập thể, cá nhân ngành Thanh tra.

Chú ý thu hồi tài sản, xử lý nghiêm cán bộ vi phạm 

Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái. Ảnh: Hương Giang

Tổng Thanh tra cũng nhấn mạnh, năm 2020 là năm cuối cùng hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội mà Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ đã đề ra trong nhiệm kỳ này, để mở ra thời kỳ phát triển mới của đất nước trong nhiệm kỳ tới.

Do đó, theo Tổng Thanh tra, thời gian tới, ngành cần đổi mới phương pháp, bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, thủ trưởng cơ quan quản lý Nhà nước; tăng cường phối hợp trong ngành và với các cơ quan để triển khai kế hoạch thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, đúng định hướng.

“Cần chú ý triển khai đầy đủ, có chất lượng các cuộc thanh tra chuyên đề diện rộng; nâng cao kết quả công tác đôn đốc, xử lý sau thanh tra, nhất là về tiền, tài sản, đất đai; chú trọng việc kiến nghị sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách chưa phù hợp và xử lý nghiêm cán bộ có vi phạm”, Tư lệnh ngành Thanh tra nhấn mạnh.

Ông Lê Minh Khái yêu cầu, toàn ngành tập trung nắm chắc tình hình, tham mưu xử lý kịp thời các vụ việc mới phát sinh; giải quyết cơ bản các vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài, gây bức xúc hiện nay. Thực hiện tốt kế hoạch tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước trong năm 2020.

“Tốt nhất là giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo ở cơ sở”, Tổng Thanh tra nói và đề nghị, Bí thư, Chủ tịch các tỉnh, TP, các bộ, ngành phối hợp với Thanh tra Chính phủ để giải quyết các vụ khiếu nại vượt cấp lên Trung ương.

Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái trao cờ thi đua của Thanh tra Chính phủ cho 15 tập thể. Ảnh: Hương Giang

 

Cũng theo Tổng Thanh tra, cần tập trung tham mưu triển khai các chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước về phòng, chống tham nhũng bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu lực, hiệu quả, đặc biệt là những quy định mới về kiểm soát tài sản, thu nhập; đôn đốc, hướng dẫn các cấp, các ngành thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng và tăng cường phát hiện tham nhũng, lãng phí qua hoạt động của ngành.

“Xử lý nghiêm, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc theo đúng yêu cầu trong Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ”, Tổng Thanh tra nêu rõ.

Tổng Thanh tra đề nghị, toàn ngành nâng cao chất lượng hoạt động, kỷ cương, kỷ luật đội ngũ cán bộ, công chức ngành Thanh tra; việc thực hiện chế độ chính sách, nâng ngạch, công tác thi đua khen thưởng,… góp phần đảm bảo các điều kiện cho ngành hoàn thành tốt nhiệm vụ. Phát động phong trào thi đua trong toàn ngành kỷ niệm 75 năm ngày Truyền thống Thanh tra Việt Nam.

“Với sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, cùng với nỗ lực, quyết tâm phấn đấu, đoàn kết, nâng cao trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, tạo động lực mới, tôi tin tưởng rằng toàn ngành Thanh tra sẽ tiếp tục phát huy và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm 2020 trên tất cả các mặt công tác”, Tổng Thanh tra phát biểu.

Hương Giang - Thanhtra.com.vn

Thanh tra thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Bùi Hùng Thiện - Chánh Thanh tra

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3921910

 Fax: 0225.3921319

 Email: thanhtrathanhpho@haiphong.gov.vn