CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

THANH TRA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Thời gian: 15/05/2021 00:36

Chương trình hành động của đồng chí Bùi Hùng Thiện, Uỷ viên Thành ủy, Chánh Thanh tra thành phố

Chương trình hành động của đồng chí Bùi Hùng Thiện, Uỷ viên Thành ủy, Chánh Thanh tra thành phố, ứng cử đại biểu HĐND thành phố khoá XVI, đơn vị bầu cử số 4:

 

 

Tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân ngay từ cơ sở

 

Tôi nhận thức sâu sắc về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND,  đại biểu HĐND thành phố và rất mong các quý vị cử tri ở Đơn vị bầu cử số 4 tín nhiệm, ủng hộ để tôi được là đại biểu HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026, tôi xin hứa sẽ thực hiện tốt những công tác sau:

 

Liên hệ chặt chẽ với cử tri chủ động nắm bắt, lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của cử tri để phản ánh với HĐND thành phố tại các kỳ họp. Đồng thời, đôn đốc các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết những kiến nghị chính đáng của cử tri, công dân.

 

Tích cực, chủ động nghiên cứu các nội dung kỳ họp của HĐND thành phố và những vấn đề liên quan để tham gia ý kiến đóng góp, xây dựng Nghị quyết tại các kỳ họp.

Tiếp tục nâng cao việc tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp, thường xuyên bám sát cơ sở, nắm bắt các thông tin về kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương để tham gia với thành phố quyết định những chủ trương, giải pháp sát, đúng và có tính khả thi cao, được sự đồng thuận của nhân dân địa phương.

Tôi sẽ tiếp tục phối hợp với lãnh đạo và các cơ quan chức năng, chính quyền các cấp cùng nghiên cứu, đề xuất xây dựng các chủ trương, giải pháp phù hợp với thực tiễn địa phương; triển khai thực hiện có hiệu quả; đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính thuận lợi, không để cán bộ, công chức gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực.

 

Thông qua công tác chuyên môn tôi sẽ kiến nghị với thành phố ban hành, bổ sung hoặc sửa đổi các quy định theo thẩm quyền của thành phố để phù hợp với thực tiễn cuộc sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, lợi ích của nhà nước, góp phần vào sự ổn định và phát triển của địa phương. Đề nghị lãnh đạo các cơ quan, địa phương tăng cường công tác tiếp công dân để lắng nghe những nguyện vọng chính đáng của người dân, thực hiện việc giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng quy định ngay từ cơ sở, không để công dân bức xúc, khiếu kiện vượt cấp.

 

Tham mưu với lãnh đạo thành phố chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về thanh tra và phòng, chống tham nhũng. Tiếp tục đổi mới công tác thanh tra theo hướng tăng cường thanh tra theo chuyên đề, thanh tra trách nhiệm thủ trưởng, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, phát sinh nhiều đơn khiếu nại, tố cáo hoặc dư luận xã hội quan tâm, đồng thời chú trọng việc thực hiện có hiệu quả các kiến nghị, kết luận, xử lý sau thanh tra.

Thường xuyên nghiên cứu, học tập, trau đồi kinh nghiệm, kiến thức, gương mẫu trong lời nói và việc làm, giữ vững phẩm chất cách mạng trong sáng, liêm chính, chí công vô tư, xứng đáng với niềm tin của nhân dân./.

Nguồn: baucuhaiphong.gov.vn

Thanh tra thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Bùi Hùng Thiện - Chánh Thanh tra

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3921910

 Fax: 0225.3921319

 Email: thanhtrathanhpho@haiphong.gov.vn