CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

THANH TRA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Thời gian: 13/11/2020 03:33

Hướng dẫn cán bộ sử dụng hệ thống báo cáo công tác thanh tra, giải quyết KNTC và PCTN

(Thanh tra) - Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã hoàn thành xây dựng mới hệ thống báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) và phòng chống tham nhũng (PCTN). Để triển khai đưa vào sử dụng chính thức trên toàn quốc vào tháng 1/2021 theo dự kiến, Thanh tra Chính phủ tổ chức đào tạo, hướng dẫn sử dụng cho các bộ, ngành, địa phương.

Ảnh minh họa: Internet

Theo đó, sẽ đào tạo, hướng dẫn cán bộ quản trị, cán bộ nghiệp vụ sử dụng hệ thống báo cáo công tác thanh tra, giải quyết KNTC và PCTN do TTCP xây dựng và triển khai đến thanh tra cấp quận/huyện và tương đương trong toàn quốc.

Qua đào tạo sẽ giúp cán bộ quản trị hệ thống nắm được cách tạo mới đơn vị sử dụng, người sử dụng và phân quyền các chức năng cho từng người sử dụng.

Bên cạnh đó, giúp cán bộ thực hiện, nhập liệu, kiểm soát, tổng hợp và phát hành báo cáo tại thanh tra các bộ, ngành, địa phương; quận/huyện và tương đương trong toàn quốc hiểu rõ quy trình xử lý theo luồng đối với từng nghiệp vụ, từng cấp sử dụng khi tác nghiệp trên phần mềm; hỗ trợ cán bộ nhập liệu, kiểm soát, tổng hợp và phát hành báo cáo theo các biểu mẫu được quy định. Đào tạo sẽ tập trung tại 02 địa điểm Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

Mỗi thanh tra các bộ, ngành, địa phương cử 2 cán bộ (1 đại diện lãnh đạo và 1 cán bộ cấp phòng phụ trách công tác tổng hợp) tham gia đào tạo, hướng dẫn sử dụng.

Hệ thống cũng sẽ giúp cán bộ nhập liệu, kiểm soát, tổng hợp và phát hành báo cáo hiểu rõ quy trình xử lý theo luồng đối với từng nghiệp vụ, từng cấp sử dụng khi tác nghiệp trên phần mềm.

Thanh tra các bộ, ngành, địa phương chủ động phối hợp với Trung tâm Thông tin, TTCP để phân công cán bộ tham gia buổi đào tạo, hướng dẫn sử dụng theo đúng thành phần và các nội dung của kế hoạch này.

 

Thái Hải - Báo Thanh tra

Các tin cũ hơn

Thanh tra thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Bùi Hùng Thiện - Chánh Thanh tra

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3921910

 Fax: 0225.3921319

 Email: thanhtrathanhpho@haiphong.gov.vn