CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

THANH TRA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Thời gian: 07/10/2022 05:05

Hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam và Kế hoạch tổ chức thực hiện ngày pháp luật năm 2022 của Thanh tra thành phố

Thực hiện Kế hoạch số 221/KH-UBND ngày 14/9/2022 của UBND thành phố và Hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam, Thanh tra thành phố đã ban hành Kế hoạch 46/KH-TTTP ngày 05/10/2022; trong đó chỉ đạo toàn thể cán bộ công chức trong cơ quan luôn thực hiện đúng quy định pháp luật trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, đăng tải trên Cổng thông tin điện tử thành phần của Thanh tra thành phố, tuyên truyền, phổ biến pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý của ngành như: Luật Thanh tra, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Phòng, chống tham nhũng và văn bản liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. - Treo băng rôn khẩu hiệu hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam tại trụ sở cơ quan và trên Cổng thông tin điện tử thành phần của Thanh tra thành phố, với khẩu hiệu "Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật"

Thanh tra thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Bùi Hùng Thiện - Chánh Thanh tra

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3921910

 Fax: 0225.3921319

 Email: thanhtrathanhpho@haiphong.gov.vn