CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

THANH TRA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Thời gian: 20/11/2020 03:30

Kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam

Thanh tra thành phố Hải Phòng vừa tổ chức kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam (23/11/1945 - 23/11/2020).

Quang cảnh kỷ niệm. Ảnh: Kim Thành

Tại lễ kỷ niệm, Chánh Thanh tra TP Bùi Hùng Thiện phát biểu, ôn lại 75 năm xây dựng và trưởng thành ngành Thanh tra Việt Nam.

Trong mỗi thời kỳ cách mạng, tổ chức và hoạt động thanh tra lại có bước phát triển mới và đã có nhiều đóng góp quan trọng, góp phần vào thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Những năm gần đây, ngành Thanh tra tiếp tục củng cố, kiện toàn cơ cấu tổ chức, bộ máy của các cơ quan thanh tra theo hướng đáp ứng ngày càng tốt hơn.

Trong đó, chú trọng hoàn thiện cơ cấu tổ chức để thực hiện tốt các chức năng quản lý Nhà nước và các hoạt động nghiệp vụ trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nai, tố cáo (KN,TC) và phòng chống tham nhũng (PCTN); tăng cường quan hệ phối hợp với các ngành, các cấp tạo sự đồng thuận, thống nhất trong công tác; nâng cao trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ thanh tra…

Ngành Thanh tra cũng luôn coi trọng công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế với 3 trụ cột chính là xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của ngành Thanh tra; kiểm tra, rà soát, thẩm định, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thanh tra, giải quyết KN,TC và PCTN.

Công tác giải quyết KN,TC được ngành Thanh tra triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt và đạt được những kết quả tích cực.

Hải Phòng 5 năm qua có sự phát triển vượt bậc: Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) TP 5 năm 2016-2020 tăng bình quân 14,94%/năm, gấp 1,42 lần mục tiêu, gấp 2,1 lần giai đoạn 2011- 2015 và gấp 2,2 lần tốc độ tăng trưởng của cả nước; GRDP bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 6.196 USD, vượt mục tiêu đề ra 5.600 USD, gấp 2,04 lần so với năm 2015, gấp 2 lần bình quân chung cả nước (3.000 USD).

Về hạ tầng giao thông Hải Phòng có bước phát triển đột phá, ngày càng khẳng định vai trò là đầu mối giao thông quan trọng hướng biển của các tỉnh phía Bắc kết nối vùng với khu vực và quốc tế.

Các mặt đời sống, văn hoá, tinh thần của nhân dân TP được nâng lên vượt bậc, một số địa phương người dân phải giao đất cho các dự án để làm các khu công nghiệp, đô thị và các trung tâm thương mại đã ảnh hưởng đến đời sống của hàng trăm ngàn hộ dân, tác động đến nhiều mặt của đời sống xã hội.

Để đạt được những thành tự chung của thành phố như trên là có sự đóng góp một phần của ngành Thanh tra Hải Phòng.

Năm 2020, Thanh tra TP đã tiến hành 137 cuộc thanh tra hành chính, qua đó đã phát hiện sai phạm hơn 130 tỷ đồng, 15,97 ha đất; kiến nghị thu hồi 93,561 tỷ đồng, 15,97 ha đất; đã thu hồi 77,476 tỷ đồng, kiến nghị khác 36,692 tỷ đồng.

Đôn đốc 233 đơn vị nợ đọng 326,114 tỷ đồng tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Sau đôn đốc đã thu hồi 133,245 tỷ đồng về quỹ bảo hiểm xã hội, yêu cầu 215 đơn vị nợ đọng bảo hiểm và thanh toán sai quy định bảo hiểm với số tiền 16,485 tỷ đồng; sau kiểm tra đơn vị đã nộp về quỹ bảo hiểm số tiền 7,2 tỷ đồng.

Công tác chỉ đạo, giám sát đoàn thanh tra được thực hiện nghiêm túc theo quy định của pháp luật. Các đoàn thanh tra, thành viên đoàn tuân thủ nghiêm túc quy chế hoạt động đoàn thanh tra; không phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực trong quá trình thực thi công vụ.

Kết quả đôn đốc thu hồi sau thanh tra đã thu hồi về ngân sách nhà nước 25,846 tỷ đồng, còn 15,898 tỷ đồng; đã thực hiện lập lại trật tự quản lý đất với 151.2658 m2 đất; kiến nghị khác 131,293 tỷ đồng, xử lý kỷ luật 2 cá nhân, rút kinh nghiệm 39 tập thể, 1.224 cá nhân kiểm điểm, rút kinh nghiệm.

Đồng thời, tham mưu UBND thành phố sửa đổi, bổ sung 03 văn bản hành chính có chứa nội dung quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch UBND TP.

Trên địa bàn thành phố có 39 đầu mối cơ quan có chức năng thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, trong đó có 06 đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn.

Để đảm bảo xử lý tránh chồng chéo, từ năm 2017 đến nay, Thanh tra thành phố đã yêu cầu các đơn vị thanh tra phải phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra giảm được 1.635 cuộc thanh tra, kiểm tra đơn lẻ.

Về giải quyết KN,TC Thanh tra TP đã tham mưu giúp UBND TP giải quyết: 86 vụ việc KN,TC 12 vụ việc; kiểm tra, rà soát, đề xuất giải quyết 153 vụ việc; phối hợp với UBND các quận, huyện trên địa bàn thành phố tham gia ý kiến vào các hồ sơ cưỡng chế thu hồi đất trên địa bàn.

Qua giải quyết KN,TC đã trả lại quyền lợi cho 02 công dân với số tiền 1,4 tỷ đồng và 01 lô đất tái định cư, kiến nghị điều chỉnh bổ sung phương án đền bù cho công dân số tiền trên 3 tỷ đồng, phát hiện sai phạm, kiến nghị thu hồi hơn 1,5 ha đất.

Nhiều vụ việc sau khi được Thanh tra TP phân tích, vận động, thuyết phục và được sự đồng thuận, nhất trí với quyết định giải quyết của chính quyền, công dân đã rút đơn.

Thanh tra thành phố được đánh giá là một trong những cơ quan đi đầu về cải cách hành chính của TP với kết quả 2 năm xếp thứ nhất, 2 năm xếp thứ 3 về chỉ số cải cách hành chính trong khối sở ngành của TP Hải Phòng.

Thanh tra TP được tặng nhiều bằng khen và phần thưởng cao quý từ cấp Nhà nước đến các cấp chính quyền: 02 huân chương lao động hạng 3 cho 2 tập thể, 01 cờ thi đua của Chính phủ, 01 cờ thi đua của Thanh tra Chính phủ, 02 bằng khen của Thanh tra Chính phủ, 04 bằng khen của UBND TP…

Từ những kết quả đạt được đó và phát huy truyền thống của ngành, cùng đoàn kết, quyết tâm phấn đấu xây dựng và phát triển ngành Thanh tra ngày càng vững mạnh, xứng đáng với vai trò, trọng trách mà Đảng và chính quyền giao.

Theo Kim Thành - Báo Thanh tra

Thanh tra thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Bùi Hùng Thiện - Chánh Thanh tra

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3921910

 Fax: 0225.3921319

 Email: thanhtrathanhpho@haiphong.gov.vn