CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

THANH TRA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Thời gian: 08/09/2021 08:14

Nhiều giải pháp thanh tra, kiểm tra nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp

Chánh Thanh tra TP Bùi Hùng Thiện cho biết: Năm 2021, trên địa bàn TP có 2.701 doanh nghiệp được đưa vào kế hoạch thanh tra, kiểm tra, so với năm 2020 giảm được 565 cuộc, bằng 82% năm 2020.

Toàn TP có 42 đơn vị thanh tra, kiểm tra bao gồm cả các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn. Năm 2021, có 28 đơn vị xây dựng kế hoạch liên quan đến thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp.

Thanh tra TP được UBND TP giao chủ trì, thống nhất với các cơ quan liên quan trong việc phối hợp thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp và triển khai các cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Do áp dụng phần mềm “Hệ thống quản lý kế hoạch thanh tra, kiểm tra trên địa bàn TP", ngành Thanh tra Hải Phòng phát hiện 589 doanh nghiệp có nhiều đơn vị vào thanh tra, kiểm tra trùng lặp; số doanh nghiệp không bị trùng các cơ quan thanh tra, kiểm tra là 2.212 doanh nghiệp.

Qua đó, Thanh tra TP đã đề nghị các cơ quan thanh tra, kiểm tra phối hợp thành 276 đoàn thanh tra, kiểm tra, giảm được 313 cuộc.

Để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, Thanh tra TP đã ban hành Thông báo số 72/TB-TTTP đề nghị các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền phối hợp triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra đã được phê duyệt.

Các đơn vị thanh tra, kiểm tra thực hiện việc cập nhật kết quả thực hiện thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2021 lên hệ thống quản lý kế hoạch thanh tra, kiểm tra trên địa bàn TP.

Bên cạnh đó, Thanh tra TP thực hiện nghiêm Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp để khắc phục những bất cập trong triển khai, tạo điều kiện để các doanh nghiệp hoạt động.

Qua đó, Thanh tra TP đã phối hợp với các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021, giảm được 101 cuộc tại 101 đơn vị, doanh nghiệp. Trong đó, đoàn thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư giảm 58 cuộc; đoàn thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông giảm 43 cuộc.

Riêng Thanh tra TP chủ động xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2021 với 14 cuộc thanh tra hành chính, không thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp là đối tượng trực tiếp của cuộc thanh tra, kiểm tra. Đồng thời tham mưu UBND TP tổ chức 3 buổi tập huấn, tuyên truyền về thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 15/CT-UBND của Chủ tịch UBND TP về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra  đối với doanh nghiệp. Qua đó, các doanh nghiệp trên địa bàn đã yên tâm sản xuất kinh doanh.

Đặc biệt, Thanh tra TP đã tham mưu UBND TP phối hợp với Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra, Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Hải Phòng tổ chức tọa đàm khảo sát về thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp. Qua đó, các doanh nghiệp đã nắm bắt được nhiều quy định pháp luật về công tác thanh tra, kiểm tra.

Chánh Thanh tra TP cho biết thêm, trong quá trình thực hiện thanh tra, kiểm tra tại đơn vị, doanh nghiệp, Thanh tra TP đã quán triệt cán bộ công chức tuân thủ nghiêm công tác phòng, chống dịch bệnh; không thanh tra, kiểm tra khi có yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khi thực hiện giãn cách xã hội hoặc những khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm dịch bệnh; thực hiện đeo khẩu trang, giữ khoảng cách khi thực hiện thanh tra, kiểm tra; không bố trí cuộc họp, làm việc không quá 10 người; các tổ xác minh chia thành nhiều nhóm để thực hiện nhanh công việc và tránh tập trung đông người.

Ngoài ra, Thanh tra TP còn thực hiện liên hệ bằng hệ thống điện tử, hoặc gửi một số tài liệu cho phép bằng đường điện tử để giảm bớt tiếp xúc với đối tượng thanh tra, kiểm tra.

Để hoàn thành tốt kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2021, Thanh tra TP Hải Phòng yêu cầu các đoàn thanh tra, kiểm tra rà soát, điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp theo hướng giảm những cuộc thanh tra, kiểm tra không cần thiết; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh trong thời điểm dịch bệnh đang diễn biến phức tạp.

(Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ)

Theo Kim Thành, Báo Thanh tra

Thanh tra thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Bùi Hùng Thiện - Chánh Thanh tra

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3921910

 Fax: 0225.3921319

 Email: thanhtrathanhpho@haiphong.gov.vn