CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

THANH TRA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Thời gian: 26/12/2020 03:18

Qua thanh tra đã phát hiện vi phạm số tiền 7.251 tỷ đồng

Sáng 25/12, tại thành phố Hải Phòng, Cụm Thi đua số 1 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2020 thanh tra 5 thành phố trực thuộc Trung ương: Hải Phòng, Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ và Đà Nẵng.

Chánh Thanh tra thành phố Bùi Hùng Thiện phát biểu. Ảnh: Kim Thành

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chánh Thanh tra thành phố Hải Phòng Bùi Hùng Thiện cho biết: Năm 2020, thanh tra 5 thành phố đã thực hiện tốt các phong trào thi đua bám sát thực tiễn, gắn với việc thực hiện “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành được Thành uỷ, HĐND, UBND 5 thành phố giao.

Nội dung và hình thức thi đua có sự sáng tạo, đổi mới qua các hội thảo, lãnh đạo các đơn vị đã chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng; có nhiều mô hình hay như tổ chức hội thi tìm hiểu pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; hội thi tìm hiểu pháp luật về khiếu nại, tố cáo qua trang thông tin điện tử của thanh tra các thành phố, những hoạt động trên đã góp phần gắn kết, nhân rộng những việc làm hay, những kinh nghiệm tốt, tăng cường sự phối hợp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của thanh tra 5 thành phố.

Về công tác tổ chức bình xét khen thưởng thông qua công tác thanh tra từng năm, các đơn vị đã chú trọng nhiều hơn việc xét khen thưởng đột xuất, đối với các tập thể, cá nhân có thành tích thật sự xuất sắc, nổi bật.

Qua đó động viên khích lệ và nâng cao tinh thần tự giác của tập thể, cá nhân trong việc thực hiện chỉ tiêu kế hoạch được giao, góp phần làm chuyển biến tích cực về nhận thức và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức ngành Thanh tra trong khi thi hành nhiệm vụ.

Năm 2020, công tác thanh tra 5 thành phố đã triển khai 910 cuộc thanh tra, đã kết luận 745 cuộc. Trong đó, số cuộc thanh tra theo kế hoạch là 817 và 93 cuột đột xuất.

Qua công tác thanh tra đã phát hiện vi phạm số tiền 7.251 tỷ đồng và hơn 2.455ha đất; kiến nghị thu hồi 149 tỉ 869 triệu đồng và hơn 2.427ha đất; kiến nghị khác 7.085 tỉ đồng.

Kiến nghị xử lý 240 tập thể, hơn 900 cá nhân; chuyển 06 vụ việc sang cơ quan điều tra.

Về thanh tra chuyên ngành, đã triển khai 34.957 cuộc thanh tra, đã phát hiện và xử lí 175,293 tỷ đồng đối với các trường hợp vi phạm hành chính.

Trong đó, cơ quan thanh tra 5 thành phố đã triển khai thực hiện 371 cuộc thanh tra, đã kết luận 309 cuộc đạt 83,29%. Qua thanh tra, phát hiện vi phạm hơn 7.179 tỷ đồng, hơn 2.455 ha đất và kiến nghị thu hồi 142,55 tỉ đồng, kiến nghị khác 7.037,15 tỉ đồng.

Công tác theo dõi, phối hợp xử lý chồng chéo trong thanh tra, kiểm tra hành chính và thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp được thanh tra 5 thành phố chủ trì tham mưu và phân công xử lý được thực hiện nghiêm túc.

Năm 2020, Thanh tra Hải Phòng đã phối hợp với các sở, ban, ngành, quận, huyện đã xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra tại 3.266 lượt doanh nghiệp, số doanh nghiệp không bị trùng các cơ quan thanh tra, kiểm tra là 2.400 doanh nghiệp.

Số đơn vị cần phối hợp là 34 đơn vị, số doanh nghiệp có nhiều đơn vị vào thanh tra, kiểm tra cần phối hợp tránh chồng chéo là 866 cuộc được gộp lại và phân công đơn vị chủ trì thành 392 cuộc tại 392 doanh nghiệp, giảm 474 cuộc.

Qua đó, đã góp phần tránh chồng chéo trong quá trình xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra và tăng cường công tác phối hợp khi triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra của các cơ quan có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra trên địa bàn thành phố.

Về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại tố cáo, kiến nghị phản ánh của công dân trên địa bàn 5 thành phố đã tiếp 86.030 lượt công dân, tiếp nhận 57.262 đơn các loại. Nội dung kiến nghị chủ yếu là phản ánh trong công tác giải phóng mặt bằng và bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại các địa phương.

Các đơn vị đã chủ động trong công tác phối hợp xử lý, giải quyết tình hình khiếu nại, tố cáo đông người, không để phát sinh mới “điểm nóng phức tạp” làm ảnh hưởng đến an ninh chính trị và trật tư an toàn xã hội trên địa bàn các thành phố.

Về công tác phòng, chống tham nhũng, các đơn vị đã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng gắn với giáo dục chính trị, tư tưởng và thực hiện “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cho đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức ngành đã tác động tích cực đến nhận thức và hành động của cán bộ.

Công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về Phòng, chống tham nhũng, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Thanh tra, đặc biệt là thanh tra công vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức được quan tâm thực hiện thường xuyên.

Công tác cải cách hành chính được triển khai sâu rộng và với quyết tâm cao của lãnh đạo thành phố gắn với việc thực hiện công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở.

Các đơn vị đã tăng cường chỉ đạo thực hiện các giải pháp kiểm soát nội bộ để phòng ngừa tham nhũng, nhất là các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Kim Thành 

Chánh Thanh tra thành phố Bùi Hùng Thiện cho biết thêm: Phương hướng nhiệm vụ năm 2021 và các năm tiếp theo đã được thanh tra 5 thành phố thảo luận và xây dựng thực hiện theo kế hoạch đã đề ra hàng năm.

Đảm bảo việc thực hiện đúng, đầy đủ trình tự, thủ tục thành lập đoàn thanh tra và nâng cao chất lượng kết luận các cuộc thanh tra; kiến nghị xử lý chính xác, kịp thời, khách quan, đúng quy định pháp luật.

Chú trọng kiến nghị, đề xuất việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung những cơ chế, chính sách, quy định pháp luật, vừa hạn chế phát sinh hành vi vi phạm, vừa tạo môi trường thông thoáng, minh bạch, cạnh tranh công bằng để mọi cá nhân, tổ chức hoạt động.

Theo Kim Thành - Báo Thanh tra

Thanh tra thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Bùi Hùng Thiện - Chánh Thanh tra

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3921910

 Fax: 0225.3921319

 Email: thanhtrathanhpho@haiphong.gov.vn