Tin tức - sự kiện

Quyết định số 255/QĐ-TTTP ngày 06/10/2020 của Thanh tra thành phố về việc công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Cập nhật: 09/10/2020 03:00

Ngày 06/10/2020, Thanh tra thành phố ban hành Quyết định số 255/QĐ-TTTP về việc công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

(Đính kèm Quyết định số 255/QĐ-TTTP)