CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

THANH TRA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Thời gian: 04/04/2020 09:13

Tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng khai báo y tế tự nguyện - NCOVI

          Ngày 03/4/2020 Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Công văn số 2443/UBND-KSTTHC về việc tuyên truyền , sử dụng ứng dụng  NCOVI trong  phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Kèm theo tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng khai báo y tế tự nguyện  - NCOVI

(Chi tiết trong file đính kèm)

Các tin cũ hơn

Thanh tra thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Bùi Hùng Thiện - Chánh Thanh tra

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3921910

 Fax: 0225.3921319

 Email: thanhtrathanhpho@haiphong.gov.vn