CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

THANH TRA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Thời gian: 21/12/2019 11:14

Thanh tra Chính phủ: Sẽ thanh tra việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất trong năm 2020

Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký ban hành Quyết định số 939/QĐ-TTCP phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 của Thanh tra Chính phủ.

Theo đó, Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 của Thanh tra Chính phủ gồm 19 cuộc, trong đó có 14 cuộc chính thức và 5 cuộc dự phòng.Trong các cuộc thanh tra chính thức, có 3 cuộc chuyển từ kế hoạch năm 2019 sang.

Đồng thời, Thanh tra Chính phủ sẽ tiến hành thanh tra việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp cổ phần hóa sang kinh doanh đất, xây dựng nhà giai đoạn 2011-2017 tại các bộ, UBND các tỉnh và cơ quan, đơn vị có liên quan.

Bên cạnh đó, Thanh tra Chính phủ cũng sẽ thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động tín dụng, việc triển khai thực hiện công tác phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố; công tác quản lý tài chính, tài sản công, thực hiện các dự án đầu tư, tổ chức hợp tác nghiên cứu, đào tạo, liên kết đào tạo và cấp bằng thạc sĩ, tiến sĩ giai đoạn 2015-2019.

Các tỉnh: Sơn La, Hà Nam; Đắk Lắk;  Kon Tum; Bình Dương; Cà Mau cũng là nơi diễn ra các hoạt động thanh tra trong năm 2020.

Tổng Thanh tra Chính phủ giao các cục, vụ triển khai thực hiện Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 của Thanh tra Chính phủ. Trong đó, Vụ Kế hoạch – Tổng hợp phối hợp với các cục, vụ xây dựng kế hoạch thanh tra chi tiết trình Tổng Thanh tra Chính phủ phê duyệt; thông báo cho đối tượng thanh tra và các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan về kế hoạch thanh tra, kiểm tra; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

Thái Hải (Báo Thanh tra)

Thanh tra thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Bùi Hùng Thiện - Chánh Thanh tra

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3921910

 Fax: 0225.3921319

 Email: thanhtrathanhpho@haiphong.gov.vn