CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

THANH TRA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Thời gian: 24/11/2022 15:54

Thanh tra thành phố Công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong quản lý thu, chi tài chính và quản lý đầu tư xây dựng cơ bản niên độ 2019-2021 tại UBND huyện Kiến Thụy; việc chấp hành quy định pháp luật trong xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021 tại xã Thanh Sơn, huyện Kiến Thụy

Chiều ngày 23/11/2022, tại UBND huyện Kiến Thụy, thực hiện Quyết định số 307/QĐ-TTTP ngày 18/11/2022 của Chánh Thanh tra thành phố về thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong quản lý thu, chi tài chính và quản lý đầu tư xây dựng cơ bản niên độ 2019-2021 tại UBND huyện Kiến Thụy; việc chấp hành quy định pháp luật trong xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021 tại xã Thanh Sơn, huyện Kiến Thụy, Đoàn thanh tra tiến hành công bố Quyết định thanh tra.

          Về phía Thanh tra thành phố có đồng chí Lê Lương, Phó Chánh Thanh tra thành phố; Trưởng đoàn thanh tra, các thành viên Đoàn thanh tra, Giám sát hoạt động Đoàn thanh tra.

          Về phía UBND huyện Kiến Thụy có đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; Thủ trưởng các đơn vị, phòng chuyên môn, Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Kiến Thụy; Chủ tịch UBND 18 xã, thị trấn thuộc huyện.

          Đoàn Thanh tra công bố Quyết định số 307/QĐ-TTTP ngày 18/11/2022 của Chánh Thanh tra thành phố và đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Kiến Thụy báo cáo bằng Văn bản (theo đề cương gửi kèm) về việc chấp hành quy định pháp luật trong thực hiện quản lý thu, chi tài chính và quản lý đầu tư xây dựng cơ bản niên độ 2019-2021 tại UBND huyện Kiến Thụy; việc chấp hành quy định pháp luật trong xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021 tại xã Thanh Sơn, huyện Kiến Thụy.

                              

 

Đồng chí Nguyễn Văn Tuấn – Chủ tịch UBND huyện Kiến Thụy phát biểu, báo cáo tại buổi công bố Quyết định thanh tra

 

Đồng chí Lê Lương, Phó Chánh Thanh tra phát biểu chỉ đạo tại buổi công bố Quyết định thanh tra

          Phát biểu ý kiến chỉ đạo, đồng chí Lê Lương- Phó Chánh Thanh tra thành phố đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Kiến Thụy, Đoàn thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra, Thành viên Đoàn thanh tra, Tổ giám sát hoạt động thanh tra và các tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan nội dung thanh tra chấp hành nghiêm túc Quyết định thanh tra, các quy định pháp luật thanh tra về quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra; Thực hiện tốt công tác phối hợp để cuộc thanh tra đạt mục đích, yêu cầu trong quá trình thanh tra, hạn chế tối đa làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của đơn vị./.

Các tin cũ hơn

Thanh tra thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Bùi Hùng Thiện - Chánh Thanh tra

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3921910

 Fax: 0225.3921319

 Email: thanhtrathanhpho@haiphong.gov.vn