Tin tức - sự kiện

Thanh tra thành phố công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Cập nhật: 09/10/2020 03:39

Thanh tra thành phố ban hành Quyết định số 255/QĐ-TTTP về việc công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015