CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

THANH TRA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Thời gian: 28/08/2020 03:13

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Trưởng đoàn thanh tra khóa 01 năm 2020

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp bồi  dưỡng nghiệp vụ Trưởng đoàn thanh tra khóa 01 năm 2020

Thanh tra thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Bùi Hùng Thiện - Chánh Thanh tra

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3921910

 Fax: 0225.3921319

 Email: thanhtrathanhpho@haiphong.gov.vn