CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

THANH TRA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Thời gian: 05/08/2018 10:00

Tiếp nhận thông tin của nhân dân về chống tham nhũng, tiêu cực, phiền hà và chi phí không chính thức trong thực hiện TTHC

Tiếp nhận thông tin của nhân dân về chống tham nhũng, tiêu cực, phiền hà và chi phí không chính thức trong thực hiện TTHC

Thanh tra thành phố công khai đường dây nóng, hộp thư điện tử tiếp nhận thông tin, tạo điều kiện thuận lợi để công dân, doanh nghiệp tố cáo trực tiếp, gửi đơn tố cáo, phản ánh qua điện thoại như sau:

Điện thoại: 02253.222.468. DĐ: 0836.345.678

Thư điện tử: ykiennhandan@haiphong.gov.vn

Thông tin nhận được sẽ được Chánh Thanh tra thành phố quản lý, tổng hợp và định kỳ hoặc đột xuất báo cáo, đề xuất Chủ tịch UBND thành phố.

Thanh tra thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Bùi Hùng Thiện - Chánh Thanh tra

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3921910

 Fax: 0225.3921319

 Email: thanhtrathanhpho@haiphong.gov.vn