CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

THANH TRA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Thời gian: 30/12/2020 15:21

Tổng Thanh tra: “Khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp vẫn diễn ra, tiếp tục không đơn giản”

Theo Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái, tình hình khiếu nại, tố cáo trong năm 2020 đã thuyên giảm đáng kể trên tất cả chỉ số. Song dự báo năm 2021, khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp vẫn diễn ra, tiếp tục không đơn giản.

Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái. Ảnh: Quang Hiếu

Tại phiên họp Chính phủ với các địa phương sáng ngày 29/12, Tổng Thanh tra Lê Minh Khái nhấn mạnh, năm 2020, ngành Thanh tra nhận được sự quan tâm của các Quốc hội, Chính phủ, đặc biệt là Thủ tướng và đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của các nước.

Tăng cường thanh tra trách nhiệm

Tại đây ông cũng đề nghị các bộ, ngành, địa phương quan tâm đến 3 vấn đề lớn trong năm 2021.

Theo Tổng Thanh tra, các cấp, ngành trong hệ thống thanh tra cần tăng cường thanh tra trách nhiệm, nhất là với những ngành, lĩnh vực có dấu hiệu vi phạm, dư luận phản ánh tiêu cực, tham nhũng, phát sinh nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Còn thanh tra chuyên ngành thì tập trung vào vấn đề bức xúc trong đời sống xã hội, có nhiều vi phạm pháp luật.

“Cần phải nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động thanh tra, kịp thời phòng ngừa vi phạm pháp luật để chấn chỉnh công tác quản lý Nhà nước.

Kiến nghị hoàn thiện chính sách pháp luật trên các lĩnh vực thanh tra; xử lý nghiêm minh, kịp thời, đúng quy định pháp luật đối với tập thể, cá nhân vi phạm, thu hồi tài sản chiếm đoạt thất thoát về cho Nhà nước”, Tổng Thanh tra nhấn mạnh.

Ông cũng đề nghị, các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ liên quan đến hoạt động thanh tra, nhất là Chỉ thị số 20 ngày 17/5/2017 của Thủ tướng về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp, Nghị quyết 84 ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch COVID -19.

Với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thời gian qua được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo rất quyết liệt. Các bộ, ngành tham gia tích cực, đặc biệt các địa phương vào cuộc quyết liệt, đã giải quyết được vụ việc dứt điểm từ cơ sở.

“Tình hình khiếu nại, tố cáo trong năm 2020 đã thuyên giảm đáng kể trên tất cả chỉ số từ số lượng người khiếu nại, tố cáo, số vụ việc, số đơn thư, cũng như các đoàn phức tạp, đông người”, Tư lệnh ngành Thanh tra thông tin.

Phòng, chống tham nhũng là công việc phức tạp

Bước sang năm 2021 với nhiều sự kiện chính trị, văn hoá quan trọng của đất nước như ngay từ đầu năm diễn ra Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Theo Tổng Thanh tra, dự báo “tình hình khiếu nại, tố cáo đông người phức tạp vẫn diễn ra, tiếp tục không đơn giản”.

Vì vậy, ông đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục quan tâm, vào cuộc tích cực hơn; thực hiện các chủ trương, kế hoạch, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng, Phó Thủ tướng, cũng như kế hoạch của Thanh tra Chính phủ trong việc tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Trong công tác này, Tổng Thanh tra nhấn mạnh điều quan trọng là các địa phương, bộ, ngành phối hợp với Thanh tra Chính phủ để làm sao giải quyết dứt điểm các vụ việc mới phát sinh từ cơ sở và dần dần giải quyết dứt điểm các vụ việc cũ, tồn đọng.

Trường hợp người dân lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để gây rối tạo phức tạp thì cần sự phối hợp giữa các cơ quan ở Trung ương và địa phương để có đầy đủ thông tin, báo cáo các cơ quan có chức năng, thẩm quyền có biện pháp xử lý dứt điểm.

Vấn đề cuối cùng được Tổng Thanh tra đề cập là công tác phòng, chống tham nhũng. Theo ông, năm 2020, tham nhũng từng bước kiềm chế và có chiều hướng thuyên giảm. Song, phòng chống tham nhũng là công việc phức tạp, phải  kiên trì đấu tranh lâu dài. Cho nên, các giải pháp phải tiếp tục đẩy mạnh.

“Hiện nay một việc bức xúc, được dư luận quan tâm là tình trạng nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc”, Tổng Thanh tra lưu ý thêm và đề nghị, đề nghị các bộ, ngành, địa phương quan tâm hơn nữa trong thực hiện thủ tục hành chính, công khai minh bạch để ngăn chặn tình trạng này.

Theo Hương Giang - Báo Thanh tra

Thanh tra thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Bùi Hùng Thiện - Chánh Thanh tra

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3921910

 Fax: 0225.3921319

 Email: thanhtrathanhpho@haiphong.gov.vn