CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

THANH TRA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Thời gian: 18/11/2020 03:35

ải Phòng cần có phương án giải quyết dứt điểm các vụ việc tiềm ẩn KNTC phức tạp

Làm việc với UBND TP Hải Phòng về việc kiểm tra, đôn đốc công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC), phối hợp tổ chức công tác tiếp công dân phục vụ Đại hội XIII của Đảng, Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương (TCDTW) Nguyễn Hồng Điệp đề nghị có phương án giải quyết dứt điểm các vụ việc tiềm ẩn KNTC đông người, phức tạp.

Trưởng Ban TCDTW Nguyễn Hồng Điệp. Ảnh: TH

Phối hợp, kịp thời cung cấp thông tin giải quyết kịp thời các vụ việc

Theo báo cáo của TP Hải Phòng, thực hiện các quy định của pháp luật, trong thời gian qua, các cơ quan, đơn vị đã công khai lịch tiếp công dân thường xuyên, lịch tiếp công dân định kỳ tại trụ sở tiếp công dân, nơi tiếp công dân theo quy định để người dân, tổ chức biết thực hiện. Thường xuyên phối hợp với các cơ quan cấp ủy cùng cấp, HĐND các cấp… thực hiện việc tiếp công dân.

Ban hành quy chế, nội quy tiếp công dân theo quy định; phân công, bố trí cán bộ có trình độ, chuyên môn, kinh nghiệm thực hiện tiếp công dân thường xuyên.

Từ tháng 1/2019 đến tháng 9/2020, trên địa bàn TP đã tiếp 9.991 lượt người với 7.481 vụ việc; trong đó, có 472 đoàn đông người với 314 vụ việc; lãnh đạo UBND TP, lãnh đạo các sở, ngành, UBND các quận, huyện đã thực hiện tiếp công dân 1.410 lượt người với 1.147 vụ việc (140 đoàn đông người với 112 vụ việ

Tình hình tiếp công dân 9 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn TP giảm 14% về lượt người (4.033/4.696), số đoàn đông người giảm 42% (123/211) so với cùng kỳ năm 2019. Tuy nhiên, số lượng đơn gửi đến các cơ quan hành chính tăng 3% đơn (6.362/6.179), số vụ việc KNTC thuộc thẩm quyền tăng 2,26% (317/310) so với cùng kỳ năm 2019.

Các vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp chủ yếu liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất để triển khai thực hiện các dự án phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn TP chiếm 72,24% (981/1.358).

UBND TP đề nghị Thanh tra Chính phủ, các cơ quan Trung ương, Ban TCDTW quan tâm phối hợp, kịp thời cung cấp thông tin với TP để  đánh giá tình hình, nắm bắt, giải quyết các vụ việc, hạn chế tình hình đơn thư khiếu kiện vượt cấp lên Trung ương, nhất là trong thời gian diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, bầu cử Quốc hội, bầu cử HĐND nhiệm kỳ 2021-2026 sắp tới. 

Các vụ việc đông người, phức tạp đã được giải quyết, công dân không còn KN

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Đình Chuyến, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP nhận định, công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC trên địa bàn đã được Thành ủy, HĐND, UBND TP thường xuyên chỉ đạo giải quyết kịp thời, kết luận khách quan đảm bảo theo quy định pháp luật; chất lượng công tác tiếp dân, xử lý đơn được nâng cao, tình trạng đơn gửi lòng vòng, vượt cấp ngày càng giảm, giải quyết KNTC đã đạt được nhiều kết quả đảm bảo theo quy định của pháp luật.

“Về cơ bản được sự đồng thuận của đông đảo người dân, nhất là các vụ việc tồn đọng kéo dài đã được tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm, đúng quy định pháp luật, đảm bảo lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân” - ông Chuyến khẳng định.

Theo thống kê, từ tháng 01/2019 đến nay, tỷ lệ giải quyết KNTC đạt trên 85% các vụ việc thuộc thẩm quyền, theo đúng yêu cầu của Tổng Thanh tra Chính phủ, đảm bảo đúng trình tự, thời hạn theo quy định; việc tiếp công dân định kỳ được Chủ tịch UBND các cấp, thủ trưởng các sở, ngành triển khai thực hiện nghiêm túc. Sau buổi tiếp, đã ban hành thông báo kết luận, đồng thời chỉ đạo, đôn đốc, địa phương và sở, ngành nghiêm túc giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bức xúc cho người dân, hạn chế những vụ việc khiếu kiện vượt cấp.

Công tác quán triệt học tập, tuyên truyền Luật KN, Luật TC, Luật Tiếp công dân và các văn bản hướng dẫn của TP được thực hiện tốt, góp phần nâng cao nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền, người đứng đầu cơ quan hành chính, là cơ sở pháp lý quan trọng để công dân, cơ quan, tổ chức thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong thực hiện các quy định của pháp luật về KNTC.

“Người dân thường mời luật sư tham gia hỗ trợ trong quá trình giải quyết KN, nên quá trình giải quyết KN được nhanh chóng, thuận lợi, người dân hiểu rõ hơn quyền, lợi ích hợp pháp và đồng thuận với quyết định giải quyết theo quy định”, Phó Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh.

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: TH 

Đối với một số vụ việc KNTC đông người, phức tạp được Tổng Thanh tra Chính tiếp dân định kỳ và chỉ đạo giải quyết, như vụ việc ông Nguyễn Văn Trọng, vợ là Nguyễn Thị Hải, ở tổ dân phố 2, Vọng Hải, phường Trần Hưng Đạo, quận Dương Kinh; vụ việc bà Phạm Thị Khấm và một số công dân tại phường Hải Thành, quận Dương Kinh; vụ việc của ông Vũ Đức Hòe và một số công dân tại phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, đến nay TP đã giải quyết dứt điểm.

Thuyết phục để công dân chấm dứt khiếu kiện

Kết luận tại buổi làm việc, Trưởng Ban TCDTW Nguyễn Hồng Điệp khẳng định, TP Hải Phòng đã thực hiện nghiêm túc, kịp thời các kế hoạch của Thanh tra Chính phủ (363/KH-TTCP và 1248/KH-TTCP), chủ động lập danh sách vụ việc, kiểm tra, rà soát theo kế hoạch và thực hiện báo cáo kết quả rà soát theo yêu cầu.

Qua công tác theo dõi tại Trụ sở TCDTW, cả 3 tiêu chí về lượt người, vụ việc, lượt đoàn đông người đều giảm so với các năm trước; tuy nhiên dự báo sẽ có đoàn đông lên TW để khiếu kiện trong thời gian diễn ra Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ông Điệp cho rằng, hiện nay, trên địa bàn TP vẫn còn một số vụ việc tiềm ẩn, nguy cơ khiếu kiện đông người, phức tạp liên quan tới chế độ chính sách của công dân, bồi thường giải phóng mặt bằng.

Trưởng ban TCDTW đề nghị UBND TP Hải Phòng chỉ đạo các ngành chức năng, đặc biệt là các quận, huyện phải quan tâm, chú trọng nâng cao chất lượng giải quyết vụ việc từ ban đầu; chủ động tổ chức tập huấn nghiệp vụ, tập huấn chuyên sâu cho các cán bộ, công chức.

Bên cạnh đó, yêu cầu người đứng đầu các địa phương, đơn vị tăng cường đối thoại, tiếp xúc, gặp gỡ người dân trong quá trình giải quyết vụ việc; thực hiện dứt điểm các phương án giải quyết đối với vụ việc KN đông người, phức tạp, kéo dài đã được kiểm tra, rà soát theo Kế hoạch số 363/KH-TTCP; tập trung tuyên truyền, vận động giải thích, thuyết phục để công dân chấm dứt khiếu kiện đối với những vụ việc đã giải quyết hết nội dung, đúng quy định.

Trong thời gian diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, đặc biệt là Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sắp tới, ông Nguyễn Hồng Điệp đề nghị cơ quan chức năng trên địa bàn TP cần có phương án giải quyết dứt điểm 5 vụ việc tiềm ẩn KNTC đông người, phức tạp, kéo dài và 8 vụ việc theo Văn bản 107/TTCP-BTCDTW ngày 17/5/2019 của Thanh tra Chính phủ để ra soát theo Kế hoạch 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019, kịp thời báo cáo kết quả, quá trình giải quyết đến Thanh tra Chính phủ, Ban TCDTW.

Ngoài ra, Trưởng ban TCDTW đề nghị UBND TP Hải Phòng tiếp tục thành lập tổ công tác thường trực tiếp công dân để phối hợp, trao đổi thông tin thường xuyên, kịp thời với Trụ sở TCDTW để tiếp, vận động và đưa công dân trở về địa phương; nghiên cứu, thành lập Hội đồng Tư vấn giải quyết KNTC của TP phù hợp với tình hình thực tế.

 

Thái Hải

Thanh tra thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Bùi Hùng Thiện - Chánh Thanh tra

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3921910

 Fax: 0225.3921319

 Email: thanhtrathanhpho@haiphong.gov.vn