Tin tức - sự kiện

Thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất đai, việc sử dụng kinh phí thu được từ đấu giá quyền sử dụng đất niên độ 2011-2017

Cập nhật: 06/03/2018 18:00

          Thanh tra thành phố công bố Quyết định số 25/QĐ-TTTP ngày 06/03/2018 về việc thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất đai, việc sử dụng kinh phí thu được từ đấu giá quyền sử dụng đất niên độ 2011-2017; công tác quản lý, đầu tư xây dựng cơ bản Dự án nâng cấp, cải tạo nền, mặt đường và hệ thống thoát nước đường Trần Tất Văn, quận Kiến An.

          Đoàn Thanh tra gồm 04 thành viên do ông Đào Văn Tuyển - Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Nghiệp vụ 4 làm Trưởng đoàn. Đối tượng thanh tra: Ủy ban nhân dân quận Kiến An và UBND các phường trên địa bàn quận; cá đơn vị, cá nhân có liên quan. Thời gian thanh tra là 45 ngày làm việc (trừ ngày nghỉ theo luật định) kể từ ngày công bố quyết định thanh tra tại đơn vị.