Chương trình, kế hoạch công tác hàng năm

Phát hiện 2.430 đơn vị, cá nhân sai phạm về kinh tế

Thời gian 12/01/2020 11:02
Chiều 10/1, Khối Thi đua Các cơ quan nội chính thành phố đã tổ chức tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng năm 2019.

6 sự kiện nổi bật của ngành Thanh tra 2019

Thời gian 02/01/2020 11:05
rong năm 2019, toàn ngành Thanh tra đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đạt được nhiều kết quả cao nhất, mang lại niềm tin cho nhân dân.

Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 279/KH-UBND ngày 18/11/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố

Thời gian 02/01/2020 03:08
Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 279/KH-UBND ngày 18/11/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố

Thanh tra Chính phủ: Sẽ thanh tra việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất trong năm 2020

Thời gian 21/12/2019 11:14
Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký ban hành Quyết định số 939/QĐ-TTCP phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 của Thanh tra Chính phủ.

Kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp và Đại hội Thi đua yêu nước ngành Thanh tra lần thứ V và Đại hội Thị đua yêu nước thành phố Hải Phòng lần thứ IX (2020-2025)

Thời gian 14/12/2019 03:19
Kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp và Đại hội Thi đua yêu nước ngành Thanh tra lần thứ V và Đại hội Thị đua yêu nước thành phố Hải Phòng lần thứ IX (2020-2025)

Thông báo về việc phối hợp thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2019

Thời gian 25/04/2019 16:56
Thanh tra thành phố thống nhất phân công đơn vị chủ trì trong thực hiện thanh tra kiểm tra như sau:

Kế hoạch công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2018

Thời gian 19/03/2019 09:53
Kế hoạch công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2018

Kế hoạch triển khai hệ thống họp trực tuyến ngành Thanh tra Hải Phòng

Thời gian 06/03/2019 15:20
Kế hoạch triển khai hệ thống họp trực tuyến ngành Thanh tra Hải Phòng

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ngành thanh tra năm 2019

Thời gian 06/03/2019 14:57
Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ngành thanh tra năm 2019 của Thanh tra thành phố Hải Phòng

Kế hoạch đảm bảo an toàn thông tin của Thanh tra thành phố Hải Phòng

Thời gian 06/03/2019 14:50
Kế hoạch đảm bảo an toàn thông tin của Thanh tra thành phố Hải Phòng