Văn bản pháp quy

Hệ dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực bảo vệ môi trường

Thời gian 08/05/2020 11:01
Thưc hiện công văn số 3201/UBND-NC2 ngày 07/5/2020 của UBND thành phố về việc công bố hệ dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực bảo vệ môi trường. Thanh tra thành phố phổ biến danh mục văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Danh mục một số hành vi vi phạm hành chính, căn cứ pháp lý và hình thức xử lý liên quan đến phòng, chống dịch Covid - 19

Thời gian 07/04/2020 02:23
Danh mục một số hành vi vi phạm hành chính, căn cứ pháp lý và hình thức xử lý liên quan đến phòng, chống dịch Covid - 19

Tập các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Thời gian 09/07/2019 03:21
Ngày 03/7/2019, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng có Thông báo số 394/VKS-P10 về việc đăng tải các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật

Thời gian 18/03/2019 10:32
Danh mục văn bản quy phạm pháp luật

HỆ THỐNG CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ THANH TRA

Thời gian 06/03/2019 14:35
HỆ THỐNG CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ THANH TRA