Văn bản pháp quy

Tập các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Thời gian 09/07/2019 03:21
Ngày 03/7/2019, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng có Thông báo số 394/VKS-P10 về việc đăng tải các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật

Thời gian 18/03/2019 10:32
Danh mục văn bản quy phạm pháp luật

HỆ THỐNG CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ THANH TRA

Thời gian 06/03/2019 14:35
HỆ THỐNG CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ THANH TRA