Tiếp cận thông tin

Quyết định số 200/QĐ-TTTP ngày 14/8/2020 của Thanh tra thành phố về việc công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Thời gian 21/08/2020 15:00
Ngày 14/8/2020, Thanh tra thành phố ban hành Quyết định số 200/QĐ-TTTP về việc công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015


Kế hoạch tuyên truyền Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Thời gian 11/08/2020 10:24
Ngày 07/8/2020, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch số 200/KH-UBND tuyên truyền Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Danh mục tài liệu chuyên ngành phục vụ kỳ thi tuyển, xét tuyển công chức theo chỉ tiêu biên chế giao năm 2020

Thời gian 11/08/2020 07:46
Thanh tra thành phố đăng tải Danh mục tài liệu tham khảo chuyên ngành Thanh tra phục vụ kỳ thi tuyển, xét tuyển công chức theo chỉ tiêu biên chế giao năm 2020

Thông tư 3/2020/TT-BNV của Bội vụ về biện pháp bảo vệ vị trí công tác người tố cáo là cán bộ, công chức

Thời gian 03/08/2020 09:23
Ngày 21/7/2020, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 3/2020/TT-BNV biện pháp bảo vệ vị trí công tác người tố cáo là cán bộ, công chức

Ngày Chủ nhật xanh

Thời gian 19/07/2020 16:00
Chi đoàn Đoàn Thanh niên Thanh tra thành phố tích cực tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường

Đoàn viên Chi đoàn cơ quan Thanh tra thành phố tham gia Hội nghị trực tuyến triển khai các bài học lý luận chính trị dành cho đoàn viên

Thời gian 20/06/2020 08:38
Nhằm chia sẻ rộng rãi các bài học lý luận chính trị cho các bạn đoàn viên trong Chi đoàn cơ quan Thanh tra thành phố, Ban Chấp hành chi đoàn đã chia sẻ rộng rãi đường link Hội nghị trong đoàn viên Hội nghị trực tuyến các bài học lý luận chính trị lên nhóm zalo, page mạng xã hội

Biểu dương khen thưởng các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Thời gian 18/06/2020 16:49
Sáng 18/6, Thanh tra thành phố tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến ngành Thanh tra và biểu dương khen thưởng 21 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong phong trào thi đua yêu nước của ngành.

Tài liệu hướng dẫn thực thi pháp luật về bảo vệ môi trường

Thời gian 03/06/2020 16:05
Tài liệu hướng dẫn thực thi pháp luật về bảo vệ môi trường

Bộ chỉ số và tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2019

Thời gian 29/05/2020 16:19
Bộ chỉ số, Tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2019 (PACA INDEX 2019) được đăng tải tại bản đính kèm: