Tiếp cận thông tin

Tập các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Thời gian 09/07/2019 03:21
Ngày 03/7/2019, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng có Thông báo số 394/VKS-P10 về việc đăng tải các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Thông báo thời gian, địa điểm, danh sách thí sinh đủ điều kiện thi tuyển chức danh Chánh Văn phòng Thanh tra thành phố

Thời gian 11/06/2019 15:47
Thực hiện Kế hoạch số 19/KH-TTTP ngày 02/5/2019 về việc thi tuyển chức danh Chánh Văn phòng Thanh tra thành phố; Hội đồng thi thông báo thời gian, địa điểm phần thi Kiến thức chung như sau:

Thanh tra thành phố công bố Hệ thống tài liệu quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9001:2015 năm 2019

Thời gian 08/06/2019 05:18
Thanh tra thành phố công bố Hệ thống tài liệu quản lý theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9001:2015 năm 2019

Thông tin liên hệ Thanh tra thành phố

Thời gian 24/10/2018 04:30
Thông tin liên hệ Thanh tra thành phố: Địa chỉ : Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng Số điện thoại: 0225.3921910

Tiếp nhận thông tin của nhân dân về chống tham nhũng, tiêu cực, phiền hà và chi phí không chính thức trong thực hiện TTHC

Thời gian 05/08/2018 10:00
Thanh tra thành phố công khai đường dây nóng, hộp thư điện tử tiếp nhận thông tin, tạo điều kiện thuận lợi để công dân, doanh nghiệp tố cáo trực tiếp, gửi đơn tố cáo, phản ánh qua điện thoại như sau: