Chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ

Thanh tra Chính phủ: Sẽ thanh tra việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất trong năm 2020

Thời gian 21/12/2019 11:14
Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký ban hành Quyết định số 939/QĐ-TTCP phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 của Thanh tra Chính phủ.

Hội thảo góp ý hoàn thiện một số hạn chế, bật cập của Thông tư số 05

Thời gian 29/11/2019 11:28
Ngày 27/11, Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Hạn chế, bất cập và nhu cầu sửa đổi Thông tư số 05/2014/TT-TTCP ngày 16/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra”.

Chỉ thị về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức, viên chức ngành Thanh tra

Thời gian 04/06/2019 10:44
Ngày 17/5/2019, Thanh tra Chính phủ có Chỉ thị số 769/CT-TTTP về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức, viên chức ngành Thanh tra.

Thông báo về việc mời dự Hội nghị trực tuyến với các địa phương

Thời gian 24/04/2019 08:57
Ngày 22/4/2019, Thanh tra Chính phủ ban hành Văn bản số 573/TTCP-VP, ​​Thông báo về việc mời dự Hội nghị trực tuyến với các địa phương​ gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thanh tra các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Nghị định Số: 97/2011/NĐ-CP

Thời gian 15/03/2019 15:37
Quy định về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra

Nghị định 92/2014/NĐ-CP

Thời gian 15/03/2019 03:34
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 1 ĐIỀU 16 NGHỊ ĐỊNH SỐ 97/2011/NĐ-CP NGÀY 21 THÁNG 10 NĂM 2011 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ THANH TRA VIÊN VÀ CỘNG TÁC VIÊN THANH TRA

Thông tư liên tịch Số: 90/2012/TTLT-BTC-TTCP

Thời gian 06/03/2019 14:31
Thông tư này quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước.

Giải quyết khiếu nại của công dân TP Hải Phòng

Thời gian 04/03/2019 23:00
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình về việc giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Thơm, thành phố Hải Phòng.

Thông tư 07/2012/NĐ-CP

Thời gian 01/01/2019 03:19
Quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành