Tin tức - sự kiện

Luật thanh tra 56/2010/QH12

Cập nhật: 21/12/2018 15:19

Luật này quy định về tổ chức, hoạt động thanh tra nhà nước và thanh tra nhân dân.

Các tin đã đăng