Tin tức - sự kiện

Quyết định thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất đai; quản lý trật tự xây dựng tại quận Đồ Sơn niên độ 2013-2017

Cập nhật: 13/03/2018 09:39

         Ngày 12/03/2018 Thanh tra thành phố có Quyết định số 27/QĐ-TTTP Về việc thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất đai; quản lý trật tự xây dựng tại quận Đồ Sơn niên độ 2013-2017

         Đoàn Thanh tra gồm 06 thành viên, do Ông Vũ Văn Thùy - Trưởng Phòng Nghiệp vụ 3 làm trưởng đoàn, đối tượng thanh tra là UBND quận Đồ Sơn, UBND các phường trên địa bàn quận; các đơn vị, cá nhân có liên quan. Thời gian thanh tra là 45 ngày làm việc (trừ ngày nghỉ theo Luật định), kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra tại đơn vị.