Tin tức - sự kiện

Đề cương ôn tập môn Kiến thức chung phục vụ kỳ thi tuyển chọn chức danh Chánh Văn phòng Thanh tra thành phố năm 2019

Cập nhật: 04/06/2019 16:58

 

Thanh tra thành phố Thông báo Đề cương ôn tập môn Kiến thức chung phục vụ kỳ thi tuyển chọn chức danh Chánh Văn phòng Thanh tra thành phố

1. Bộ ngân hàng câu hỏi chuyên ngành Văn phòng, phạm vi từ câu hỏi số 01 đến câu 50 và câu 251 đến câu 300 (Chi tiết trong file đính kèm)

2. Bộ ngân hàng câu hỏi ngành Thanh tra, phạm vi từ câu hỏi số 01 đến câu 100 (Chi tiết trong file đính kèm)

3. Tài liệu Bồi dưỡng Nghiệp vụ Thanh tra viên chính do Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành, phạm vi trong các chuyên đề số: 1,2,3,4,7 (Chi tiết trong file đính kèm)

4. Câu hỏi ngoại ngữ (Tiếng Anh), phạm vi trong các Luật: Thanh tra 2010, Khiếu Nại 2011, Tố cáo 2011, Tiếp Công dân 2013, Phòng chống tham nhũng 2018. (Chi tiết trong file đính kèm)