CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

THANH TRA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Thời gian: 29/08/2018 22:00

Không còn tình trạng thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp nhiều lần trong năm

Thanh tra TP Hải Phòng vừa tổng kết đánh giá sử dụng phần mềm quản lý kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn TP Hải Phòng.

Chánh Thanh tra TP Hải Phòng Nguyễn Hải Bình phát biểu

Chánh Thanh tra TP Hải Phòng Nguyễn Hải Bình cho biết, qua 3 năm thực hiện phần mềm quản lý kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn TP theo Chỉ thị số 15/CT-UBND của Chủ tịch UBND TP ban hành đã phát huy được tính hiệu quả tích cực của mặt công tác này.

Việc thanh tra, kiểm tra, của các cơ quan chức năng Nhà nước đã được thể hiện rõ trên phầm mềm quản lý nên việc xử lý chồng chéo đã được giải quyết ngay, không còn tình trạng một doanh nghiệp đến 2 hoặc 3 đoàn kiểm tra.

Trước đây, việc xử lý chồng chéo, trùng lặp trong công tác thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp trên địa bàn TP thao tác thủ công, chưa khoa học, cần nhiều nhân lực, mất nhiều thời gian, mới sắp xếp được những đơn vị chủ trì trong công tác thanh tra, kiểm tra mà chưa chủ động tương tác được giữa các đơn vị thực hiện chức năng thanh tra, kiểm tra.

Từ khi Thanh tra TP được Thành uỷ, HĐND, UBND TP và Thanh tra Chính phủ giao là đầu mối tổng hợp các kế hoạch thanh tra, kiểm tra trên phần mềm quản lý đã khắc phục được tình trạng không còn chồng chéo, trùng lặp trong công tác thanh tra, kiểm tra của các cơ quan Nhà nước khi thực hiện nhiệm vụ tại các doanh nghiệp trên địa bàn TP.

Hiện nay, trên địa bàn TP có trên 28 nghìn doanh nghiệp để không bị thanh tra, kiểm tra quá 2 lần/ năm, Thanh tra TP đã thống nhất với các cơ quan liên quan trong việc chủ trì, phối hợp việc triển khai các cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đã giúp cho doanh nghiệp tiết kiệm thời gian phục vụ các đoàn thanh tra, kiểm tra; tập trung cho sản xuất kinh doanh; tránh gây phiền hà, sách nhiễu cho doanh nghiệp trong quá trình thực hiện chức năng quản lý Nhà nước theo ngành, lĩnh vực được phân công.

Năm 2018, Trong quá trình triển khai thực hiện phần mềm: Có 39/42 cơ quan chức năng đã xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra tại 4.505 lượt doanh nghiệp/28.000 doanh nghiệp, số doanh nghiệp không bị trùng lặp các cơ quan thanh tra, kiểm tra là 3.725. Các đơn vị này chủ động thực hiện việc, thanh tra kiểm tra và cập nhật kết quả theo kế hoạch được giao.

Số doanh nghiệp có nhiều đơn vị vào thanh tra, kiểm tra là 780 cuộc cần được phối hợp; thanh tra TP đã chủ trì các đơn vị thành lập đoàn liên ngành nên số cuộc thanh tra, kiểm tra chỉ còn  359 cuộc, giảm 421 cuộc, nếu không có sự phối hợp đã không  khắc phục được tình trạng này. Như trong năm 2017, có doanh nghiệp đón đến 17 đoàn thanh tra, kiểm tra trong một năm, khi chưa thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng về xử lý chồng chéo trong công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp.

Khi chưa triển khai phầm mềm quản lý, thời gian cán bộ công chức thanh tra TP làm rà soát, xử lý chồng chéo bằng biện pháp thủ công phải phân công tới 02 cán bộ, thực hiện trong 1 tháng mới làm xong.

Nay sử dụng quản lý phầm mềm kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp, thanh tra TP chỉ cần 1 cán bộ làm trong 1 ngày, xử lý chồng chéo. Hiện nay, các sở, ban ngành trên địa bàn TP đang sử dụng đến 40 cán bộ làm công tác xử lý trùng lặp các cuộc thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp.

Nhằm tạo điều kiện cho các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn TP không chi phí phát sinh ngoài các chi phí sản xuất, chi phí thủ tục hành chính và các khoản nộp thuế, phí theo quy định của pháp luật.

Từ nghiên cứu và thực hiện nhiệm vụ nêu trên, Thanh tra TP đã đưa ra một số biện pháp tham mưa cho TP cụ thể như sau: Thống nhất giao Thanh tra TP là đơn vị chủ trì xử lý chồng chéo và phân công đơn vị chủ trì và phối hợp thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp không để 2 (lần) đoàn trở lên vào thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp theo kế hoạch trong một năm.

Các đơn vị phải ứng dụng công nghệ thông tin, phần mềm quản lý kế hoạch thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành để xử lý chồng chéo và phân công đơn vị chủ trì. Đã phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Đăng ký kinh doanh Bộ Kế hoạch đầu tư để xây dựng cơ sở dữ liệu doanh nghiệp làm dữ liệu dùng chung cho toàn TP để thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp.

Trên địa bàn TP có 42 đơn vị thực hiện chức năng thanh tra kiểm tra như: Thanh tra thành phố, Thanh tra các Sở, ngành, chi cục, ngành thuế, bảo hiểm xã hội, hải quan, UBND các quận, huyện đều phải xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra vào phầm mềm quản lý thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp đã được TP phê duệt để xây dựng kế hoạch, tránh chồng chéo.

Thanh tra TP đề nghị UBND TP xin Bộ Kế hoạch và Đầu tư hỗ trợ hoàn thiện mô hình sử dụng phần mềm xử lý chồng chéo trong thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp và bổ sung giúp các thông tin doanh nghiệp, đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn, các nhà thầu tại các địa phương để công tác phối hợp thanh tra, kiểm tra ngày càng hiệu quả hơn.

 

Quang cảnh buổi tổng kết

Chánh Thanh tra TP cho biết thêm: Sau khi UBND TP ban hành quy chế phối hợp các đơn vị, cơ quan quản lý Nhà nước, Thanh tra thành phố tiếp tục tham mưu UBND TP xây dựng nâng cấp tính năng phần mềm quản lý về công khai, minh bạch trong quản lý Nhà nước đối với các lĩnh vực chuyên ngành như: Quy hoạch, đất đai, đấu thầu, đấu giá để tăng hiệu quả tiếp cận các thông tin cho các doanh nghiệp trên địa bàn đều được phần mềm tự động phân tích, nhận diện.

Qua đó, phân biệt được những dấu hiệu nhận biết ban đầu, số hóa dữ liệu để phần mềm sàng lọc, gợi ý đưa vào kế hoạch thanh tra, kiểm tra những đơn vị có nguy cơ cao về vi phạm pháp luật. Việc xây dựng và thực hiện giải pháp này cần thời gian và vào cuộc của nhiều ngành, tổ chức nhiều Hội thảo chuyên đề mới có cơ sở để hoàn thiện.

Kim Thành

Thanh tra thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Bùi Hùng Thiện - Chánh Thanh tra

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3921910

 Fax: 0225.3921319

 Email: thanhtrathanhpho@haiphong.gov.vn