Tin tức - sự kiện

Thanh tra trách nhiệm thủ trưởng của Chủ tịch UBND quận Ngô Quyền trong thực hiện pháp luật thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN

Cập nhật: 13/04/2018 09:48

         Ngày 12/4/2018 Thanh tra thành phố có Quyết định số 41/QĐ-TTTP thanh tra trách nhiệm thủ trưởng của Chủ tịch UBND quận Ngô Quyền trong thực hiện pháp luật thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN; thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra

         Đoàn Thanh tra gồm 09 thành viên, do Bà Phạm Thị Nguyệt Ánh - Phó Chánh Thanh tra thành phố làm trưởng đoàn. Thời gian thanh tra là 30 ngày làm việc (trừ ngày nghỉ theo Luật định), kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra tại đơn vị.