Tin tức - sự kiện

Kế hoạch Kiểm soát, rà soát và đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2020 của Thanh tra thành phố

Cập nhật: 22/01/2020 03:50

Kế hoạch Kiểm soát, rà soát và đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2020 của Thanh tra thành phố