Tin tức - sự kiện

Tiếp tục rà soát các vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài trên địa bàn

Cập nhật: 16/01/2019 23:00

Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Tùng tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác ngành Thanh tra năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019 tại Trung tâm Hội nghị thành phố, chiều 16/1.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng cùng các ban, ngành dự hội nghị trực tuyến

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh cho biết: Năm 2018, toàn ngành đã triển khai 7.166 cuộc thanh tra hành chính và hơn 219.796 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành.

Qua đó, đã phát hiện nhiều vi phạm về kinh tế với số tiền 33.839 tỷ đồng và 33.972 ha đất; kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước 29.769 tỷ đồng và 1.007 ha đất; xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét xử lý 4.070 tỷ đồng và 32.964 ha đất; đã kiến nghị xử lý kỉ luật hành chính đối với 2.076 tập thể và nhiều cá nhân; ban hành 118.596 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính nhiều tổ chức, cá nhân với giá trị 2.965 tỷ đồng.

Chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự 96 vụ, 151 đối tượng vi phạm; chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện cơ chế chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực.

Thanh tra Chính phủ luôn quan tâm, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện 4.007 kết luận và quyết định xử lý sau thanh tra, qua đó đã thu hồi và xử lý khác 13.233 tỷ đồng, đạt 85% và 339 ha đất, xử lý 1.426 tập thể và 3.747 cá nhân, chuyển sang cơ quan chức năng khổi tố 149 vụ, 31 đối tượng vi phạm.

Ngoài ra, ban hành kết luận một số cuộc thanh tra, kiểm tra do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN) giao, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm như: Thanh tra Dự án Tổng Công ty Viễn thông Mobifone mua 95% cổ phần của Công ty Cổ phần Nghe nhìn Toàn cầu, công tác cổ phần hóa Hãng Phim truyện Việt Nam, việc cổ phần hóa Cảng Quy Nhơn, kiểm tra một số nội dung chủ yếu liên quan đến việc khiếu nại của công dân về Khu đô thị mới Thủ Thiêm, thành phố Hồ Chí minh,…

Thanh tra Chính phủ xây dựng định hướng chương trình công tác thanh tra năm 2019 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch thanh tra trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Chỉ đạo các đơn vị thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp.     

Sau khi nghe báo cáo của Thanh tra Chính phủ, sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Tùng yêu cầu Thanh tra TP và các đơi vị thanh tra, kiểm tra thực hiện đúng sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của ngành Thanh tra.

Ngoài ra, tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được giao theo tiêu chí nâng cao năng lực cạnh tranh (PCI) năm 2019 của thành phố.

Thanh tra TP tổng hợp, xử lý các đơn thu kiến nghị của công dân, phản ánh các cơ quan tổ chức, doanh nghiệp qua các số điện thoại đường dây nóng, thư điện tử và hệ thống thông tin điện tử.

Theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện công tác phối hợp trong thanh tra, kiểm tra của các quận, huyện và các sở, ngành về việc thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 tại TP Hải Phòng.

Thanh tra TP thực hiện kế hoạch số 170/KH-UBND của UBND TP về việc rà soát các vụ việc đông người, phức tạp, tồn đọng, keó dài trên địa bàn TP.

Các đơn vị công khai minh bạch lịch tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo các cấp và quá trình giải quyết, kết quả giải quyết theo Công văn số 1681/UBND-TCD của UBND TP và các quy định của pháp luật đã ban hành.

Kim Thành