Tin tức - sự kiện

Thanh tra chấp hành chính sách pháp luật trong hoạt động thanh tra, kiểm tra chống thất thu ngân sách nhà nước tại Chi cục thuế quận Ngô Quyền niên độ 2016-2017.

Cập nhật: 18/04/2018 10:02

         Ngày 17/04/2018 Thanh tra thành phố có Quyết định số 44/QĐ-TTTP Về việc thanh tra chấp hành chính sách pháp luật trong hoạt động thanh tra, kiểm tra chống thất thu ngân sách nhà nước tại Chi cục thuế quận Ngô Quyền niên độ 2016-2017.

         Đoàn thành tra gồm 05 thành viên, do Ông Vũ Ngọc Minh - Trưởng phòng Nghiệp vụ 6 Thanh tra thành phố làm Trưởng đoàn. Đối trượng thanh tra là Chi cục thuế quận Ngô Quyền và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan. Thời gian thanh tra là 45 ngày làm việc (trừ ngày nghỉ theo Luật định), kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra tại đơn vị.