Tin tức - sự kiện

Quyết định số 35/QĐ-TTTP ngày 04/3/2020 của Thanh tra thành phố về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực ngành Thanh tra trên địa bàn TP Hải Phòng

Cập nhật: 06/03/2020 15:00

Ngày 04/3/2020, Thanh tra thành phố ban hành Quyết định số 35/QĐ-TTTP ngày 04/3/2020 về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực ngành Thanh tra trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Toàn văn Quyết định có tại bản đính kèm: