CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

THANH TRA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Hội nghị công bố Quyết định thanh tra

Thời gian 20/08/2021 17:25
Ngày 20/8/2021, Thanh tra thành phố tổ chức Hội nghị công bố Quyết định thanh tra tại UBND quận Lê Chân

Thanh tra chấp hành chính sách pháp luật trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, chống thất thu ngân sách nhà nước đối với Chi cục thuế quận Hải An.

Thời gian 24/05/2018 10:28
   Ngày 23/05/2018 Thanh tra thành phố có Quyết định số 63/QĐ-TTTP Về việc Thanh tra chấp hành chính sách pháp luật trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, chống thất thu ngân sách nhà nước đối với Chi cục thuế quận Hải An.

Thanh tra công tác quản lý nhà nước về thu, chi tài chính niên độ 2016-2017,đầu tư xây dựng cơ bản,quản lý, sử dụng đất niên độ 2015-2017 tại huyện Kiến Thụy.

Thời gian 08/05/2018 10:20
Ngày 07/05/2018 Thanh tra thành phố có Quyết định số 50/QĐ-TTTP về việc thanh tra công tác quản lý nhà nước về thu, chi tài chính niên độ 2016-2017,đầu tư xây dựng cơ bản,quản lý, sử dụng đất niên độ 2015-2017 tại huyện Kiến Thụy.

Thanh tra chấp hành chính sách pháp luật trong hoạt động thanh tra, kiểm tra chống thất thu ngân sách nhà nước tại Chi cục thuế quận Ngô Quyền niên độ 2016-2017.

Thời gian 18/04/2018 10:02
     Ngày 17/04/2018 Thanh tra thành phố có Quyết định số 44/QĐ-TTTP Về việc thanh tra chấp hành chính sách pháp luật trong hoạt động thanh tra, kiểm tra chống thất thu ngân sách nhà nước tại Chi cục thuế quận Ngô Quyền niên độ 2016-2017.

Thanh tra trách nhiệm thủ trưởng của Chủ tịch UBND quận Ngô Quyền trong thực hiện pháp luật thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN

Thời gian 13/04/2018 09:48
Ngày 12/4/2018 Thanh tra thành phố có Quyết định số 41/QĐ-TTTP thanh tra trách nhiệm thủ trưởng của Chủ tịch UBND quận Ngô Quyền trong thực hiện pháp luật thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN

Quyết định thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất đai; quản lý trật tự xây dựng tại quận Đồ Sơn niên độ 2013-2017

Thời gian 13/03/2018 09:39
Ngày 12/03/2018 Thanh tra thành phố có Quyết định số 27/QĐ-TTTP Về việc thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất đai; quản lý trật tự xây dựng tại quận Đồ Sơn niên độ 2013-2017

Thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất đai, việc sử dụng kinh phí thu được từ đấu giá quyền sử dụng đất niên độ 2011-2017

Thời gian 06/03/2018 18:00
Thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất đai, việc sử dụng kinh phí thu được từ đấu giá quyền sử dụng đất niên độ 2011-2017; công tác quản lý, đầu tư xây dựng cơ bản Dự án nâng cấp, cải tạo nền, mặt đường và hệ thống thoát nước đường Trần Tất Văn, quận Kiến An

Quyết định thành lập tổ kiểm tra việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Thời gian 25/01/2018 22:00
Quyết định thành lập tổ kiểm tra việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số vào sổ 00531QSDĐ/Số 916TP/2002 cho Chi nhánh Công ty Bách hóa I (nay là Công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu T.B.H)

Thanh tra thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Bùi Hùng Thiện - Chánh Thanh tra

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3921910

 Fax: 0225.3921319

 Email: thanhtrathanhpho@haiphong.gov.vn