CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

THANH TRA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG


Thanh tra thành phố Công bố Quyết định Thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong quản lý đầu tư, quản lý sử dụng đất, quy hoạch, thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước đối với 02 Dự án: Dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại tại xã Đặng Cương và Dự án đầu tư khu đô thị dịch vụ thương mại và nhà ở công nhân Tràng Duệ tại xã Lê Lợi, xã Quốc Tuấn, huyện An Dương

Thời gian 09/11/2022 08:00
Chiều 08/11/2022, tại trụ sở Thanh tra thành phố, thực hiện Quyết định số 276/QĐ-TTTP ngày 31/10/2022 của Chánh Thanh tra thành phố thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong quản lý đầu tư, quản lý sử dụng đất, quy hoạch, thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước đối với 02 Dự án: Dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại tại xã Đặng Cương và Dự án đầu tư khu đô thị dịch vụ thương mại và nhà ở công nhân Tràng Duệ tại xã Lê Lợi, xã Quốc Tuấn, huyện An Dương, Đoàn thanh tra tiến hành công bố Quyết định thanh tra

Thanh tra thành phố công bố Quyết định kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra, Quyết định xử lý sau thanh tra

Thời gian 13/10/2022 14:18
Thực hiện Quyết định số 253/QĐ-TTTP ngày 04/10/2022 của Chánh Thanh tra thành phố về việc kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra, Quyết định xử lý sau thanh tra tại 02 sở: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và phát triển nông thôn và 04 quận, huyện: Hải An, Lê Chân, Kiến Thụy, Tiên Lãng; Chiều 12/10/2022, tại Trụ sở cơ quan Thanh tra thành phố, Đoàn kiểm tra tiến hành công bố Quyết định kiểm tra.

Thanh tra thành phố Công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong thực hiện Dự án cải tạo 6 tuyến hè trên địa bàn thành phố

Thời gian 13/10/2022 02:15
Chiều 12/10/2022,  tại Sở Giao thông vận tải, thực hiện Quyết định số 257/QĐ-TTTP ngày 05/10/2022 của Chánh Thanh tra thành phố về thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong thực hiện Dự án Cải tạo 06 tuyến hè của các đường: Trần Phú, Nguyễn Đức Cảnh, Quang Trung, Trần Hưng Đạo, Đinh Tiên Hoàng, Hoàng Văn Thụ do Sở Giao thông vận tải làm Chủ đầu tư, Đoàn thanh tra tiến hành công bố Quyết định thanh tra.

Hội nghị công bố Quyết định thanh tra

Thời gian 20/08/2021 17:25
Ngày 20/8/2021, Thanh tra thành phố tổ chức Hội nghị công bố Quyết định thanh tra tại UBND quận Lê Chân

Thanh tra chấp hành chính sách pháp luật trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, chống thất thu ngân sách nhà nước đối với Chi cục thuế quận Hải An.

Thời gian 24/05/2018 10:28
   Ngày 23/05/2018 Thanh tra thành phố có Quyết định số 63/QĐ-TTTP Về việc Thanh tra chấp hành chính sách pháp luật trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, chống thất thu ngân sách nhà nước đối với Chi cục thuế quận Hải An.

Thanh tra công tác quản lý nhà nước về thu, chi tài chính niên độ 2016-2017,đầu tư xây dựng cơ bản,quản lý, sử dụng đất niên độ 2015-2017 tại huyện Kiến Thụy.

Thời gian 08/05/2018 10:20
Ngày 07/05/2018 Thanh tra thành phố có Quyết định số 50/QĐ-TTTP về việc thanh tra công tác quản lý nhà nước về thu, chi tài chính niên độ 2016-2017,đầu tư xây dựng cơ bản,quản lý, sử dụng đất niên độ 2015-2017 tại huyện Kiến Thụy.

Thanh tra chấp hành chính sách pháp luật trong hoạt động thanh tra, kiểm tra chống thất thu ngân sách nhà nước tại Chi cục thuế quận Ngô Quyền niên độ 2016-2017.

Thời gian 18/04/2018 10:02
     Ngày 17/04/2018 Thanh tra thành phố có Quyết định số 44/QĐ-TTTP Về việc thanh tra chấp hành chính sách pháp luật trong hoạt động thanh tra, kiểm tra chống thất thu ngân sách nhà nước tại Chi cục thuế quận Ngô Quyền niên độ 2016-2017.

Thanh tra trách nhiệm thủ trưởng của Chủ tịch UBND quận Ngô Quyền trong thực hiện pháp luật thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN

Thời gian 13/04/2018 09:48
Ngày 12/4/2018 Thanh tra thành phố có Quyết định số 41/QĐ-TTTP thanh tra trách nhiệm thủ trưởng của Chủ tịch UBND quận Ngô Quyền trong thực hiện pháp luật thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN

Quyết định thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất đai; quản lý trật tự xây dựng tại quận Đồ Sơn niên độ 2013-2017

Thời gian 13/03/2018 09:39
Ngày 12/03/2018 Thanh tra thành phố có Quyết định số 27/QĐ-TTTP Về việc thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất đai; quản lý trật tự xây dựng tại quận Đồ Sơn niên độ 2013-2017

Thanh tra thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Bùi Hùng Thiện - Chánh Thanh tra

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3921910

 Fax: 0225.3921319

 Email: thanhtrathanhpho@haiphong.gov.vn