CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

THANH TRA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Báo cáo kết quả đánh giá Công tác PCTN năm 2022 theo Bộ Chỉ số của Thanh tra Chính phủ

Thời gian 24/04/2023 10:29
      Thực hiện Kế hoạch số 90/KH-UBND ngày 17/3/2023 của UBND thành phố về việc thực hiện đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022, Quyết định số 152/QĐ-TTCP ngày 14/4/2023 của Thanh tra Chính phủ về ban hành Bộ chỉ số đánh giá và tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2022, Thanh tra thành phố đã ban hành Văn bản số 693/TTTP-NV4 ngày 20/4/2023 hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện đánh giá công tác PCTN năm 2022 theo Bộ chỉ số của Thanh tra Chính phủ. (Gửi kèm theo biểu mẫu)

Báo cáo kết quả đánh giá Công tác PCTN năm 2022 theo Bộ Chỉ số của Thanh tra Chính phủ

Thời gian 24/04/2023 09:49
Thực hiện Kế hoạch số 90/KH-UBND ngày 17/3/2023 của UBND thành phố về việc thực hiện đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022, Quyết định số 152/QĐ-TTCP ngày 14/4/2023 của Thanh tra Chính phủ về ban hành Bộ chỉ số đánh giá và tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2022, Thanh tra thành phố đã ban hành Văn bản số 693/TTTP-NV4 ngày 20/4/2023 hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện đánh giá công tác PCTN năm 2022 theo Bộ chỉ số của Thanh tra Chính phủ. (Gửi kèm theo biểu mẫu)


Tổng kết thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN giai đoạn 2019-2021"

Thời gian 20/09/2021 15:56
Ngày 20/9/2021, Thanh tra thành phố ban hành Văn bản số 963/TTTP-NV6 về việc tổng kết thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021". Toàn văn Văn bản và tài liệu có tại bản đính kèm:Kế hoạch tuyên truyền Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Thời gian 11/08/2020 10:24
Ngày 07/8/2020, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch số 200/KH-UBND tuyên truyền Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Chỉ thị tăng cường thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2020-2025

Thời gian 29/06/2020 08:15
Để thực hiện Chỉ thị 20/CT-TTg về việc tăng cường tiết kiệm điện 2020-2025, UBND thành phố đã ban hành Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 26/6/2020 về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2020-2025

UBND thành phố tiếp tục điều chỉnh một số biện pháp về phòng chống dịch bệnh COVID-19

Thời gian 11/06/2020 13:58
Thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Kết luận tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh COVID-19, UBND thành phố ban hành Văn bản số 3781/UBND-VX ngày 09/6/2020 tiếp tục điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Một số kiến thức cơ bản về dịch bệnh Covid-19 và những giải pháp của thành phố trong công tác phòng, chống dịch bệnh (Tài liệu do Ban tuyên giáo Thành ủy phát hành)

Thời gian 20/03/2020 20:00
Một số kiến thức cơ bản về dịch bệnh Covid-19 và những giải pháp của thành phố trong công tác phòng, chống dịch bệnh (Tài liệu do Ban tuyên giáo Thành ủy phát hành)

Thanh tra thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Bùi Hùng Thiện - Chánh Thanh tra

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3921910

 Fax: 0225.3921319

 Email: thanhtrathanhpho@haiphong.gov.vn