CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

THANH TRA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Triển khai thực hiện cung cấp tài khoản và hướng dẫn phần mềm Hệ thống báo cáo theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, UBND thành phố Hải Phòng

Thời gian 12/06/2021 08:00
Triển khai Thực hiện Thông tư số 02/2021/TTCP ngày 22/3/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng; Công văn số 882/TTCP-TTTT ngày 02/6/2021 của Thanh tra Chính phủ về việc cung cấp tài khoản, mật khẩu sử dụng phần mềm hệ thống báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, Thanh tra thành phố ban hành Công văn số 545/TTTP-VP ngày 10/6/2021 triển khai thực hiện cung cấp tài khoản và hướng dẫn phần mềm Hệ thống báo cáo theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, UBND thành phố

Giải quyết tốt đơn thư đẩy lùi khiếu kiện tại cơ sở

Thời gian 20/05/2021 08:00
Hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của thành phố, Thanh tra quận Lê Chân đã chủ động phối hợp với các phòng, ban, ngành, đơn vị, UBND các phường tập trung nghiên cứu, tham mưu với Quận ủy, UBND quận giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo trên địa bàn quận không để đơn thư khiếu kiện tồn đọng, kéo dài.

Bổ nhiệm ông Trần Huy Kiên làm Trưởng ban Tiếp công dân thành phố

Thời gian 28/12/2019 11:11
Văn phòng UBND thành phố Hải Phòng vừa tổ chức công bố quyết định của Chủ tịch UBND thành phố về việc bổ nhiệm chức vụ Trưởng ban Ban Tiếp công dân thành phố.


Thư cảm ơn của công dân

Thời gian 05/06/2019 16:44
Ngày 23 tháng 5 năm 2019, Thanh tra thành phố nhận được thư cảm ơn của ông Nguyễn Sơn Hà về việc đã có đánh giá, kết luận và kiến nghị chính xác, đầy đủ, khách quan đúng quy định của Pháp luật đem lại quyền và lợi ịch hợp pháp của công dân.

Tiếp công dân định kỳ tháng 4/2019

Thời gian 27/04/2019 01:42
Sáng 26/4, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đình Chuyến dự và chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 4/2019.

Thanh tra thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Bùi Hùng Thiện - Chánh Thanh tra

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3921910

 Fax: 0225.3921319

 Email: thanhtrathanhpho@haiphong.gov.vn