CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

THANH TRA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Thông báo kết luận thanh tra việc thực hiện thủ tục hành chính về đất đai tại Sở Tài nguyên và Môi trường (thời kỳ từ 01/7/2014-31/12/2020)

Thời gian 22/10/2021 16:00
Ngày 20/10/2021, Thanh tra thành phố ban hành Thông báo số 223/TB-TTTP kết luận thanh tra việc thực hiện thủ tục hành chính về đất đai tại Sở Tài nguyên và Môi trường (thời kỳ từ 01/7/2014-31/12/2020)

Thông báo kết luận thanh tra về việc thực hiện công tác quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn quận Hải An, từ năm 2013 đến năm 2017

Thời gian 06/07/2021 03:08
Ngày 01/7/2021, Thanh tra thành phố ban hành Thông báo số 108/TB-TTTP kết luận thanh tra về việc thực hiện công tác quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn quận Hải An, từ năm 2013 đến năm 2017

Thanh tra thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Bùi Hùng Thiện - Chánh Thanh tra

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3921910

 Fax: 0225.3921319

 Email: thanhtrathanhpho@haiphong.gov.vn