CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

THANH TRA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 14/11/2022 ĐẾN 20/11/2022

Thời gian 14/11/2022 03:56
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 14/11/2022 ĐẾN 20/11/2022


Hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam và Kế hoạch tổ chức thực hiện ngày pháp luật năm 2022 của Thanh tra thành phố

Thời gian 07/10/2022 05:05
Hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam và Kế hoạch tổ chức thực hiện ngày pháp luật năm 2022 của Thanh tra thành phố

Kế hoạch Cải thiện và nâng cao chỉ số chuyển đổi số của ngành thanh tra thành phố Hải Phòng năm 2022

Thời gian 28/04/2022 09:01
Kế hoạch Cải thiện và nâng cao chỉ số chuyển đổi số của ngành thanh tra thành phố Hải Phòng năm 2022


Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước năm 2022

Thời gian 28/02/2022 09:12
Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước năm 2022

Ban Pháp chế HĐND thành phố giám sát tại Thanh tra thành phố

Thời gian 30/09/2021 10:49
Chiều 28/9, Ban Pháp chế HĐND thành phố giám sát tại Thanh tra thành phố về kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn thành phố năm 2021; nhiệm vụ, giải pháp năm 2022. Đồng chí Phạm Quốc Ka, Ủy viên Thành ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố chủ trì cuộc giám sát. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Pháp chế HĐND thành phố và lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan.

Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng

Thời gian 03/08/2021 14:26
 Thực hiện Kế hoạch số 178/KH-UBND ngày 29/7/2021 của UBND thành phố về việc thực hiện Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020

Triển khai thực hiện cung cấp tài khoản và hướng dẫn phần mềm Hệ thống báo cáo theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, UBND thành phố Hải Phòng

Thời gian 12/06/2021 08:00
Triển khai Thực hiện Thông tư số 02/2021/TTCP ngày 22/3/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng; Công văn số 882/TTCP-TTTT ngày 02/6/2021 của Thanh tra Chính phủ về việc cung cấp tài khoản, mật khẩu sử dụng phần mềm hệ thống báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, Thanh tra thành phố ban hành Công văn số 545/TTTP-VP ngày 10/6/2021 triển khai thực hiện cung cấp tài khoản và hướng dẫn phần mềm Hệ thống báo cáo theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, UBND thành phố

Tập huấn công tác thanh tra kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021- 2022

Thời gian 05/06/2021 07:00
hiều 4/6, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hải Phòng tổ chức hội nghị tập huấn trực tuyến công tác thanh tra coi thi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021- 2022 trên địa bàn.

Thanh tra thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Bùi Hùng Thiện - Chánh Thanh tra

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3921910

 Fax: 0225.3921319

 Email: thanhtrathanhpho@haiphong.gov.vn